Aynı Göğün Altında 3 Nefes/3 Breaths Under the Same Sky

“Aynı Göğün Altında 3 Nefes” 3 anne ve bebeğini anlatan bir Trt belgeseli.

İstanbul’da şu an birçok kadının hayali olan çok iyi ekonomik ve fiziki imkânlar içerisinde yaşayan Gizem ve bebeği Kaan Ata;

Manavgat Altınkaya köyünde zor ekonomik ve kırsalın fiziki şartlarında hayatını devam ettiren Esma ve bebeği Şeref;

Batman’da ekonomik ve fiziki olarak olağanüstü zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan Afgan Karima ve bebeği Muhsin’in hikâyesini anlatıyor belgesel.

Aile Eğitim ve İletişim Uzmanı olarak yıllardır dile getirdiğimiz kişi ve toplumun en çok üzerinde durması gereken “annelik” makamına 3 farklı yaklaşım getiriliyor canlı anlatımla.

Belgesel, dünyanın en önemli ve belirleyici faktörü “anne”yi hepimizin gözlerinin içine sokuyor.

İnsanın kişiliği, sağlığı, psikolojisi v.b. bir ömür hayatını etkileyecek bütün değerlerin inşasında en önemli ihtiyacın annenin bebeğine yakınlığı, ona verdiği emek, zaman, değer ve sevgi olduğunu ispat ediyor belgesel.

Bir şeyler yapmak için para ve fiziki şartların en son ihtiyaç duyulan şeyler olduğunu anlıyoruz.

Gönül zenginliğini devreye koyan annelerin bebeklerine ne büyük katkıyı yaptıklarını görüyoruz.

Batı’da başlayıp virüs gibi dünyaya yayılan Modernizm ve vahşi kapitalizm kariyeri, para kazanmayı anneliğin önüne çıkartmaya çalıştı.

Bu yaratılışa aykırı yolu 200 yıldır şartları zorlamasa da başarılı olması imkânsız ama kadınlara, anneliğe ve bütün beşeriyete büyük zararlar verdi.

O zararları verirken ürettiği 3 temel sistem de 100 yıl içerisinde çöktü.

1945 de Nasyonalizm, 1987’de Komünizm, 2008’de Liberalizm ve Kapitalizm çöktüler.

Bugün insanlık yeni bir medeniyet hikâyesi yazılmasını bekliyor.

Bu görev Mezopotamya ve 25’den fazla Medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu’ya bağdaş kurmuş olan millete düşüyor.

Sağlıklı birey ve huzurlu toplum için ihtiyacımız olan mutlu ailenin temelinde iyi/ilgili bir anne vardır.

Başta babalar olmak üzere toplum ve devletin kadının iyi/ilgili annelik yapması gereken bütün şartları oluşturması medeniyet tesisinin en önemli adımı.

Bu adımın altını doldururken kızlarımıza en küçük yaşlarından itibaren en büyük makam, mevki, kariyer ve değerin annelik olduğu öğretilmeli.

Bir çocuk yetiştirmenin dünyada fani beşerin ulaşabileceği en büyük zenginlik olduğu anlatılmalı.

Cennetin anahtarının ayakları altına konulan annelik makamının görev ve sorumlulukları zihnine silinmeyecek şekilde yerleştirilmeli.

Özellikle bu coğrafyada annelerin çocuklarının yüreklerini sevgi, şefkat, merhamet ve özgüvenle dolduranların medeniyet kurduğunu ve bu medeniyetlerin “anaların dolu dolu” olmasına bolluğuna bağlandığını görürsünüz.

Evet dostlar!

Dünyada herkes nefes alıyor ama herkes o nefesi hayata, değere dönüştüremiyor.

Ancak işini aşkla yapanlar aldıklarını nefesleri verirken önce en yakınlarından “etki alanlarından” başlayarak dünyaya hayat üflüyorlar.

Nefesleriyle âleme hayat üfleyenler ölümsüzlük makamına ulaşıyorlar.

Nefesleriyle inşa ettikleri hayatlar onları kıyamete kadar yaşatıyor, daimi kılıyorlar.

Yunus Emre bu gerçeğe işaret ediyor:

“Yunus öldü diye salâ verirler/Ölen hayvan imiş âşıklar ölmez.

Haydi!

İşimizi aşkla yapalım.

İşlerin en değerlisi olan annelik ise aşkla yapılması gereken en önemli ve en birinci vazife.

Beşiği aşkla sallayarak, nefesleriyle âleme şekil veren şefkat kahramanları anneleri saygı, hürmet ve minnetle selamlıyorum.

3 Breaths Under the Same Sky

“3 Breaths Under the Same Sky” is a Trt documentary about 3 mothers and their babies.

Gizem and her baby Kaan Ata, who live in Istanbul with very good economic and physical opportunities, which are the dream of many women now;

Esma, who lives in the difficult economic and rural physical conditions in the village of Manavgat Altınkaya, and her baby, Şeref;

The documentary tells the story of Afghan Karima and her baby Muhsin, who are trying to hold onto life in extraordinarily difficult conditions economically and physically in Batman.

As a Family Education and Communication Specialist, 3 different approaches are brought to the “motherhood” authority, which we have been talking about for years and the society, which should be emphasized the most.

The documentary puts the “mother”, the most important and determining factor in the world, in the eyes of all of us.

Person’s personality, health, psychology, etc. The documentary proves that the most important need in the construction of all the values that will affect a life is the closeness of the mother to her baby, the effort, time, value and love she gives her.

We understand that money and physical conditions are the last things needed to do something.

We see how much the mothers who put the richness of the heart contribute to their babies.

Starting in the West and spreading around the world like a virus, the career of Modernism and wild capitalism tried to make money in front of motherhood.

Although the path contrary to this creation has not been pushing the conditions for 200 years, it is impossible to be successful, but it has caused great harm to women, motherhood and all humanities.

The three basic systems that she produced while she was making losses collapsed within 100 years.

Nationalism in 1945, Communism in 1987, Liberalism and Capitalism in 2008 collapsed.

Today, humanity is waiting for a new civilization story to be written.

This task falls on the nation, which has been in harmony with Mesopotamia and Anatolia, which has hosted more than 25 civilizations.

A good / caring mother is at the heart of the happy family we need for a healthy individual and a peaceful society.

The most important step of the civilization facility is that the society and the state, especially fathers, create all the conditions that women should do well / related motherhood.

While underlining this step, our girls should be taught that the greatest position, position, career and value are motherhood from their youngest age.

It should be explained that raising a child is the greatest wealth that mortal humanities can reach in the world.

The duties and responsibilities of the motherhood authority, placed under the feet of the key of paradise, should be placed indelibly in her mind.

Especially in this geography, you can see that those who fill the hearts of their mothers with love, compassion, compassion and self-confidence have established civilization and that these civilizations have been linked to the abundance of “full of mothers”.

Yes guys!

Everyone in the world breathes, but not everyone can turn that breath into life and value.

However, those who do their job with love give their breaths to life, starting from their “domains” from the closest to the world.

Those who blow life with their breath reach the immortality.

The lives they build with their breaths keep them alive until the apocalypse and make them permanent.

Yunus Emre points to this fact:

“They say that the dolphin is dead / lovers who die are not dead.

Lets!

Let’s do our job with love.

Motherhood, the most valuable of the works, is the most important and first duty to be done with love.

I greet the mothers with love, respect and gratitude, shaking the cradle with love and shaking with their breath.

Yorum Ekle