AİLEYE “Aile içinde yardım” Programı

Çaresizseniz çare sizsiniz “ sözü eksiktir. Bazı olaylar , durumlar, problemler, musibetler yardım almamızı , profesyonel desteğe başvurmamızı , istişare etmemizi gerektirir. NLP yoluyla sürekli insanın kendisine yapılan atıflar olaylar karşısında çağımız insanını yalnız ve çaresiz bırakmıştır. Oysa insan aile-cemaat-cemiyet-millet gibi toplulukların bir üyesi olarak yaşamak ve onlardan destek almak zorundadır.

Mutlu bir aile kurmak, onun sağlıklı bir şeklide devamını sağlamak her zaman kolay bir iş değildir. Aileler bazı zamanlar dışarıdan yardım almaya ihtiyaç duyabilir ve mutlaka almalıdır da. Bu yardım alacağı kurum resmi veya özel kurumlar olabilir. Ama “balık vermek” yerine “balık tutmayı öğretmek” daha önemli olduğuna göre aileler için kendi problemlerini çözme yeteneği geliştirmek çok önemlidir.

Biz Aile Danışma Merkezi çalışanları olarak , 3 yıla yakın bir süredir aldığımız uygulamalı eğitimin sonucunda ”aileye aile içinde yardım” ismini verdiğimiz paket bir program geliştirdik. Bu programı bir çok aile içerisinde gelişen vaka üzerinde uyguladık. ”Aileye aile içinde yardım “ uygulaması , isminden de anlaşılacağı üzere, ailenin kendi problemlerini kendi imkanlarıyla çözme yöntemlerini içerir..

“Aileye Aile İçinde Yardım” adı altında uyguladığımız hizmet modelinde, ailenin daha kaliteli bir hayata ulaşması, aile üyeleri arasında sağlıklı bir iletişim kurulabilmesi , ailenin yaşadığı problemlerin üstesinden gelme yollarının öğretilmesi, çocukların aile ortamından kopmalarının önlenmesi ve aile içinde var olan sorunları aile ve çocuk odaklı çalışarak gidermek amaçlanmaktadır.

“Aileye Aile İçinde Yardım” uygulaması , aile ile ilgili başta anne babalar olmak üzere her ilgilinin ailesinde tatbik edeceği, sorunlarının çözümünde veya aile yaşam kalitesini daha  fazla artırmada kullanacağı bir modüler sistemdir. Bu sistem anneye, babaya, çocuğa ayrı ayrı uygulanacağı gibi tüm aile içinde uygulanabilir.

Konu aşağıdaki başlıklar halinde sunulmuştur.

I-GİRİŞ:

Aileye aile içinde yardım etmenin önemi ve gereği.

II-AİLEYE AİLE İÇİNDE YARDIM UYGULAMASI

HANGİ AİLELER İLE BU UYGULAMAYLA ÇALIŞABİLİR?

YÖNTEM VE TEKNİKLER

A-GÜNLÜK YAŞAM ROTASI

B-GELİŞİM GÖREVLERİ

C-YETENEK ANALİZİ

D-TERMOMETRE

E-SOSYAL ÇEVRE ANALİZİ

F-DİLEK KARTI

G-YAPILAN ÇALIŞMANIN ŞEMASI

H-KİŞİNİN DAVRANIŞLARINA FEEDBACK VERMENİN FAYDALARI

III-NEDEN EVLERİMİZDE YAŞLI ODASI YOK ?

Bu anlamda yaşlılarımızın bugünkü  sosyal hayatta ev içerisindeki konumu irdelenmeye değer. Niçin evlerimizde “çocuk odası” var da “ yaşlı odası” yok. Koyu renklerin hakim olduğu tv si, büro tipi buzdolabı, duşu, lavabosu ile niçin yaşlılarımıza ait özel yaşam alanları oluşturmuyoruz. Dilediğinde bizimle zamanını paylaşacağı dilediğinde odasına çekilip kafasını, kendisini dinleyebileceği odaları niçin olmasın. Çünkü onların zaman planlaması, tv tercihleri, müzik zevkleri, beslenme alışkanlıkları bizimkilerle tamamen örtüşmüyor. Aynı mekanda ama herkesin rahat edebileceği birbirini rahatsız etmeyeceği alanlar oluşturulabilir.

Evlerimizde yaşlı odası oluşturursak huzurevinden evlere geri dönüşün başlayacağını ve huzurevlerinin hızla kapanacağını söyleyebilirim.

IV-PEDERŞAHİ AİLEDEN VELEDŞAHİ AİLEYE.

Türk toplumu pederşahi aile geleneğine sahipti. Yani aile büyüğe göre şekillenir. Öncelikler büyüklerden başlardı. Günümüzde bu yerini veledşahi diyebileceğimiz aile modeline terk ediyor. Bu gün şehirlerde çekirdek ailelerde şey çocuk eksenli, çocuk merkezli. Tüm aile çocuğun durumuna göre şekilleniyor.

Churcil der ki :”Ne kadar geriyi görebilirseniz, o kadar ileriyi görürsünüz. ”Geçmişe saygımız ,yaşlıya saygımız kendimize saygımız, geleceğimize saygımızdır.

V-YAŞLI GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ (Yaşlı Kreşleri )

Sanayileşmenin getirdiği bir gerçek olarak, toplumda genelde eşlerin her ikisi de çalışıyor. Bu yaşlıları evde yalnız bir hayata mahkum ediyor. Çocuklara yönelik kurulan kreşlerin benzeri olarak yaşlılar içinde Yaşlı Gündüz Bakımevleri açılmalıdır. Sabahları servisle alınan yaşlı  akşama kadar nezih bir ortamda arkadaşlarıyla kaliteli bir zaman geçirdikten sonra akşam ev halkının dönüş saatinde o da eve getirilmelidir. Bu bu günün sosyal yaşamı için temel bir ihtiyaçtır.

VI-SONUÇ

Bir misalle uygulamayı kısaca tanıtalım. Aile , kadın, çocuk ya da genç müracaatçımız ile çalışırken  bir A4 kağıdını alır ve ortadan dikine bir çizgiyle sayfayı ikiye böleriz. Sol tarafa programın formatı gereği yaptığımız görüşmelerimiz sonucu elde ettiğimiz “neler iyi gidiyor ları” ne kadar varsa yazarız. Sağ tarafa ise “neler daha iyi olabilir “  bölümünde bize 15 madde söylense bile , sadece en önemli olan 2 tanesini yazarız . Solda olumlu , ”iyi giden” maddelerden aldığımız motivasyonla öncelikle önemli olan 2 maddeyi çözer, tekrar 2 madde daha yazarız sağ tarafa. Böylece tüm 15  madde de belirtilen “neler daha iyi olabilir” bölümünü bitirene kadar devam ederiz.

Bu pratiği hayatın tüm alanlarında herkes uygulayabilir. Nitekim yaptığımız anne, baba, anne-baba , aile eğitimlerinde bir modüler programı öğretir ve uygulamasında rehberlik ederiz.

Hem her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir. İnsan şu dünyada her şeyden ziyade muhabbetini aile efradına verir. (Bediüzzaman Said Nursi)

Aileler kendilerine çeki düzen verdiklerinde toplumda kendine çeki düzen vermiş olacaktır.(Konfüçyüs)

Bütün mutlu aileler birbirlerine benzerler, bütün mutsuz ailelerse kendilerince mutsuzdurlar.( Leo Tolstoy )

Aile yapısı en güçlü milletlerdeniz. Bu yapının daha da güçlenmesi, kalitenin artırılması, karşılaştığı problemlerin aşılması konusunda hepimize , herkese büyük görevler düşüyor. Ben de sahip olduğumuz bu güzel, uygulamalı, ailede kalite artırıcı-problem çözücü programı milletimle paylaşmak istedim.

Yorum Ekle