AİLENİN HUZURU NASIL KAÇAR ?

Aile ilk cennette Yüce Yaratıcı tarafından kurulan, sürekli cennetten bir huzuru ve mutluluğu içinde barındıran temelleri, esasları, yönergesi Yüce Yaratıcı tarafından belirlenmiş en önemli sosyal müessesedir. O toplumun çekirdeği ve rengidir.

Şekil ve adet olarak birbirine çok benzeyen ama içerik ve öz itibariyle tamamen birbirinden farklı ama birbirini tamamlayan iki varlığın birleşmesiyle ortaya çıkan huzur ve mutluluğun en önemli merkezidir aile.

Mutluluğun resmi ve formülü Aile: Anne+Baba+Çocuk(3 çocuk)

Aile insanın sadece fiziksel gelişimi için gerekli değildir. O, beşeri donanımının da ilk biçimlendiği yerdir. Yani aile bir kısım değerlerin üretildiği, öteden beri var olan kıymetlerin yaşandığı ve yaşatıldığı bir yerdir. Hatta aile bu değerlerle toplumun varlığı ve sürekliliği için gerekli olan bir sosyal kontrol kurumu görevini yerine getirir.

Aile bizim gün sonu dönebileceğimiz yuvamızdır. Akşamın alacakaranlığında o limana sığınırız. Dev kitlelerin içinde yaşadığımız yalnızlık ve gerilimleri orada atar, bütün bir günün yorgunluğunu ancak orada giderebiliriz.

Annenin çocuğu emzirmesinin onun gelişmesinde oksijenden daha önemli , annesini yeterince emmeyen çocukların ise madde bağımlılığına daha yatkın olduğunu defalarca ifade ettik.

Aileyle ilgili faydalar saymakla bitmez. Aile her toplum gibi bizim toplumumuz içinde çok önemlidir. Ve toplumumuz dünden bugüne bunun bilincinde ola gelmiştir. Ne var ki bu kurum günümüzde sosyal, kültürel, ekonomik, politik değişim ve dönüşümlerin ortamında bizzat kendisi de sorunlar yaşıyor.

Bunun en önemli sebebi insanları bir tüketim makinesi haline getirmek isteyen beşeri sistemler ve çalışmaları.

Bu gün toplumda tek başına yaşayan bir insanın yaptığı harcamalar bir ailenin harcamalarına yakın. Kapitalist sistem insanı tek istiyor. Onun alışveriş alışkanlıkları , ahlaki durumu , can sıkıntısı , arkasını dayayacağı bir desteğin olmaması hep sistemin arzuları.

Aile kişinin dünyadaki cenneti ya da cehennemidir. Ailede huzur bulmak, devam ettirmek üzerine çok şey söylenebilir.

Yazımın başlığı bu hafta sonu Tyb Konya Şubesi tarafından düzenlenen konferansın konusu. Aile de Huzur konusunu merak eden dostlarımı 28 Eylül Cumartesi İl Halk Kütüphanesi Salonundaki  konferansıma bekliyorum. Konferanstan sonra ‘Aile Huzur ve Mutluluğu için 9 S’ ve ‘Anadolu Aleviliği’ isimli kitaplarımı da imzalayacağım inşallah.

Yorum Ekle