AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR ALANINDA DEV BİR ADIM ATILDI

60. T.C. hükümetin meclisten aldığı KHK yetkisini kullanarak oluşturduğu ‘Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ yapısı bu alanda büyük bir boşluğu dolduracak gibi görünüyor.61. T.C. hükümeti ise icracı bakanlığa son şeklini verecek.

Bu konu ; 2005 yılından beri Daha Etkin bir Sosyal Devlet İçin ‘Tek Çatı’ = Sosyal Hizmet ve Destek Bakanlığı ( https://www.cemilpasli.com/daha-etkin-bir-sosyal-devlet-icin-tek-cati-onerim/ ) ismiyle gündeme getirmeye çalıştığım , ‘Başbakanımıza açık mektup ‘ başlığıyla medyada yayınlanan , adeta ‘dava’ haline getirdiğim bir konu.

Projemi anlatan metnin son paragrafı şöyleydi. ’Sayın Başbakanım ; Sosyal Hizmetler ve Destek Bakanlığı kurulur ,eğitim alanında uzmanlaşmanın önü açılır , kademeli sosyal hizmet sunumuna geçilir ve yukarıda saydığım tüm hizmet kanalları bu bakanlığa bağlanırsa ,yani “tek çatı” altında toplanırsa inanıyorum ki şimdiki sunduğumuz hizmetin en az yüz katı daha hızlı daha etkin ve daha adil bir hizmet sunabiliriz. Ülkemiz tamamen taranıp veri tabanı oluşturulduktan sonra 5 yıl içerisinde devlet STK ve Yerel Yönetimlerimizin haberdar olmadığı elini uzatmadığı mağdur, muhtaç bir vatandaşımızın  kalmayacağına yürekten inanıyorum.’

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı icracı bir bakanlık olarak bu taleplerimin çoğunu karşılıyor. Ancak ‘yardım’ değil de ‘destek’ önerimin en önemli ayağı olan İŞKUR’ un dışarıda bırakılması , sosyal politikaların uygulanması konusunda hükümetin elini biraz zayıflatabilir. Eğer siz balık vermek yerine , balık tutmayı tercih edecekseniz elinizde iş ve istihdama yönelik imkanların bulunması gerekiyor. Yine benzer konularda faaliyet gösteren vakıf ve derneklerinde aynı çatının altına alınması yani STK katkısı bence önemliydi.

Shçek’ e bağlı yatılı bakım yapan kurumların bakanlıktan ayrılarak il özel idarelere bağlanacak olması –sağlıklı bir geçiş dönemi uygulamaları şartıyla- isabetli bir tercih. Çünkü İyileştirici , geliştirici, koruyucu ve önleyici hizmetlerle , tedavi ve rehabilite edici hizmetlerin aynı çatı altında olması uygulamada daha önemli olan birinci sırada saydığım hizmetlerin acil ve ertelenemez olması dolayısıyla ikinci planda kalmasına hatta sıra gelmediği için çoğu zaman yerine getirilmemesine yol açıyordu.

Oysa sağlıklı bir şekilde yerine getirilen iyileştirici-geliştirici , koruyucu-önleyici hizmetler tedavi ve rehabilite edici hizmetleri kolaylaştıracak , azaltacak , minimum seviyeye çekecektir.

Şimdi yapılması gereken ülkede gerçekten aile ve sosyal politikalar konusunda çalışmaları olan , kendini yetiştirmiş , işin ehli insanlarla ihdas edilen kadroların oluşturularak doldurularak en hızlı bir şeklide etkin ve yaygın bir sosyal hizmet sunumuna başlanılmasıdır. Çünkü aile ve toplumda yapılması gereken çok iş var.

Devletin ‘sosyal’ vasfı eğitimin, sağlığın, tarımın, ekonominin, emniyetin, savunmanın da öncesinde anayasanın 2. maddesinde vurgulanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yeni yapısının bu haliyle tesisinin devletin gerçekten ‘sosyal devlet’ olma yolunda attığı dev bir adım olarak gördüğümü ifade ediyor , bu adımların arkasının geleceği ümidimi ifade ediyorum.

Yorum Ekle