Aile İçi İletişimin Temelleri

Aile içi iletişim konusunda tabii ki ciltler dolusu kitaplar yazılabilir.Ama biz arife işaret nevinden bazı temel noktaları vurgulayacağız.

Aile içi mutlukta temeli biz ‘ 9 S’ ile formüle ediyoruz:

 1. Sohbet Birliği: (iletişim  , yumuşak(kavli leyin ) ve tatlı söz , usandırmama.İnsan;eti yenilmez ,derisi giyilmez , tatlı sözden başka neyi var.Hz. Ömer:’Biz Allah Resulü aramızda iken hanımlarımıza yüksek sesle konuşmaktan korkardık.’ Bu zamanda bu sözün muhatapları hem erkek hem kadınlar.Çünkü artık hanımına yüksek sesle konuşan erkeklerin yanında , kocasına yüksek sesle konuşan kadınlarda oldukça fazla.
 2. Sofra Birliği:En az 2 vakit yemeğin ailecek yenilmesi.
 3. Seyahat birliği:Piknik,yurt içi ve yurt dışı gezilerin mümkünse ailecek yapılması
 4. Seccade Birliği:Ortak manevi değerler ve inanç yapısının oluşturulması.
 5. Sevgi Birliği:Sevginin sadece kalpten değil ,  aile fertleri arasında somut paylaşımlarla ifade edilmesi.
 6. Sayfa Birliği:Herkesin seviyesine uygun bir şeyler okuması.
 7. Samimiyet : Ed-dinün nasiha:Din samimiyettir.Tüm aile üyelerini rol yapmadan birbirlerine en doğal halleriyle içten olmaları.
 8. Sistem: Günlük yaşam rotası(herkes için ve hafta içi ,hafta sonu ayrı olmak üzere) , Gelişim görevleri,yetenekler ve avantajlar gibi enstrümanlarla ailenin bir sistematiğe kavuşturulması.
 9. Sabır Birliği: Yukarıda sayılan 8 S içinde sabır ve süreklilik gerekiyor.

Bunların yanında ;

 • Darebe:Özellikle aile büyüklerinin misal , mesel olması
 • Özür dileme kültürü: Özür dilerim-Bu benim hatamdı-Bunun nasıl telafi edebilirim. Kültürünün küçük yaşlarda örnek olarak öğretilmesi.
 • Köylülük(sosyolojik olarak) Köylü olmak ayıp değil ama köylü kalmak ayıptır sosyolojik tespitini nazara alarak aile üyelerinin kendilerini sürekli yenilemesi , güncellemesi.
 • Çaresizseniz çare sizsiniz sözüyle anlatılmaya çalışılan asrın yalanına kanmadan insanın aciz olduğu ve başkasına muhtaç olduğu gerçeğini unutmadan , kol kırılır yen için de safsatasına aldanmadan ailevi konularda ilgili uzmanlardan mutlaka destek alınmasının bilinmesi.
 • Her açıdan en doğru ve sağlıklı olan ailelerin en az 3 çocuk sahibi olmasının bilimsel bir gerçek olduğu hakikatinin hatırlanması.
 • Aile üyelerinin ‘hak’ temelli değilsorumluluk-mesuliyet’ temelli düşünmeleri ve daha fazla sorumluluk almanın daha faziletli olduğu ve Allah katında mükafatlandırılacağına olan inancın yerleştirilmesi.

Bütün bunlarda ‘la ayşe illa ayşül ahire-hayat , ancak ahiret hayatı inancı ile gerçekten hayattır’ hadisi şerifinin mükemmel anlattığı gibi dünyayla biten bir hayat inancından ziyade her amelin ahrette bir karşılığı olduğu ve dünyayı ve aileyi sahici,önemli,mühim kılan ancak ahiret boyutunun olduğu asla unutulmamalıdır.Aksi takdirde ölümle biten bir dünya hayatına inanan insan neden fedakarlık yapsın,sabretsin.

Yorum Ekle