Yeni Türkiye’nin kodları: Liyakat,Ehliyet,Sadakat (Les)

Başbakanımız , hemşehrimiz Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu Yeni Türkiye’nin oluşumundan bahsederken liyakat,ehliyet ve sadakatin merkeze alınarak hareket edileceğini söyledi.

Bundan böyle devlet kadrolarında görevlendirilecek,siyaset yapacak insanların bu üç özelliğe sahip insanlar olması konusunda azami hassasiyet gösterileceği anlaşılıyor.

Başka bir konuşmasında Başbakanımız kaliteli kişi ve kurumlarda olmazsa-olmaz 3 özellikten bahsederken şunları sırladı:

1.Özgüven

2.Zihni arka plan

3.Sosyal Çevre(network)

77 milyon halkımız, Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızın açıklamaları ile işaretleri verilen Yeni Türkiye için hazırlıklarını yapmalı, gereken desteği vermelidir.

Halkın desteği ile seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı’nın ilan ettiği 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda hepimiz, herkes el birliğiyle çalışmalıyız.

Bu günkü dünya’da ülkemiz mazlumların ve mağdurların tek ümidi haline geldi. 5 ülkenin veto yetkisiyle işlevsiz hale getirilen içi tamamen boşaltılan, en son genel kurulunu bir darbeciye açarak meşrutiyetini tamamen kaybeden BM dünya mazlum ve mağdur halkları için hiçbir şey ifade etmiyor artık.

Cumhurbaşkanımız; ‘’dünya 5 den büyüktür’’ sözüyle bu yanlış düzene esaslı bir duruş sergileyerek dünya mağdur ve mazlumlarının hislerine tercüman oldu.

Genç Siviller de güzel bir çalışma ile ‘’dünya 5 den büyüktür’’ sözünü tüm dillerle ve o milletlerin dilinden söyleterek olayı global bir mücadele formatına taşıdılar.

‘’Dünya 5 den büyüktür’’ ifadesine inanan ve onun yaşatılması için mücadele verenler İslam’dan önce kurulan mağdur ve mazlum insanların hak ve hukukunu korumak için kurulmuş olan  Hılfılfudul teşkilatını hatırlatıyor. Peygamberimiz Mekke’de kurulan bu STK ya katılmış ve İslam’dan sonra bu gün kurulsa yine katılırım diyerek kuruluşun çalışmalarından övgü ile bahsetmiştir.

Dünya’da mağdur ve mazlumun yardımına koşarken içimizdeki mağdur ve mazlumları da unutmamak gerekiyor.

2007 yılında ‘’Daha Etkin Bir Sosyal Devlet için Tek Çatı’’ ismini verdiğim projemi Yeni Türkiye’de gerçekleşir umuduyla bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunmak isterim.

Gelir dağılımdaki dengesizliğin giderilemediği, boşanma vakalarının kontrol altına alınamadığı, kadın cinayetlerinin önüne geçilemediği, sosyal yardımların balık tutmak değil , balık vermek şeklinde devam etmesi sebebiyle işsizlik rakamlarına tesir ettiği ve bütçeye ağır bir kalem olarak girdiği bir realite bu gün.

Bu misaller çoğaltılabilir.2011 yılında kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bizim projemizin çok uzağında teşkilatlandırıldı. Hizmetleri Sağlık Bakanlığında olduğu gibi İyileştirici-Geliştirici, Koruyucu- Önleyici ,Tedavi ve Rehabilite Edici şekliyle dizayn etmek gerekirken Çocuk,Kadın,engelli,yaşlı şeklinde dizayn edilerek aile kendi içerisinde parçalandı.Her ne kadar Aile Toplum hizmetlerine yönelik bir Genel Müdürlük tesis edildi ise de Bakanlığın temeli olan Shçek kadroları genelde diğer Genel Müdürlüklerde kaldığı için içi yeterince doldurulamadı.

Yıllar önce ‘’Başbakanımıza açık mektup’’ şeklinde Belge Gazetesinde yazdığım ve gerçekleşmesi için azami çaba sarf ettiğim ve hala da bu davamdan vazgeçmediğim projemi Yeni Türkiye’nin asli unsurlarına bir kez daha hatırlatmak istiyorum.Projeme https://www.cemilpasli.com/daha-etkin-bir-sosyal-devlet-icin-tek-cati-onerim linkinden ulaşılabilir.

Yeni Türkiye için herkes fikrini ortaya koysun , eteğindeki taşı döksün. Kimse sonra mazeret beyan etmesin. Elini taşın altına koysun.

Yorum Ekle