YENİ TÜRKİYE İÇİN SATIR BAŞLARI

Değişmeden gelişmek ilerlemek imkansız.

Yeni ve Güçlü Türkiye için değişim şart.

Yeni Türkiye’ye giden yolda değişim için satır başı olan önerilerimiz:

Siyasette;

–Aşağıda sayacağımız değişim alanlarına imkan verecek özgürlükçü, kapsayıcı, kuşatıcı, kısa, öz yeni bir anayasa

–İki partiyi meclise sokan, toplumda bütün renkleri temsil eden II. dereceli bir seçim sistemi ve idarede tek bir iradenin hakim kılındığı bize özel/özgü başkanlık sistemi

–Siyasette vekil adaylarının parti binalarına beklenmediği, partilerin toplumda yaptığı hizmet ve duruşla karşılığı olan insanlara davet götürdüğü bir vekil belirleme süreci

–Bakanlıklar birleştirilerek sayının 12 Bakanlığa düşürülmesi ve bu sayede her işin tek muhatabının olması

Yasama-Yargı-Yürütmenin tamamen ayrıştırılması. Bu anlamda bakanların milletvekili olmaması, yürütmenin meclisten tamamen bağımsız hale getirilmesi, meclisin oluşturduğu komisyonlarla bakanlıkları denetleme ve rehberlik görevini yapması.

Eğitimde;

Yök’ün kaldırılarak bütün yükseköğretime bağlı  yüksek okul, fakülte, yüksek lisans ve doktora programlarının 12 Bakanlığa branşa yönelik olarak dağıtılması. Böylece eğitimin tamamen alana ve ihtiyaca yönelik yapılması akademisyenlerinde bütün çalışmalarını alanın içerisinde, hayatın içerisinde yürütmelerinin sağlanması

— Liselerin hepsinin meslek lisesi yapılması, bunların hepsinde yatılı-gündüzlü kısımların bulunması, bunlarında ilgili bakanlığa bağlı Eğitim Genel Müdürlüklerince yönetilmesi

–Milli Eğitim Bakanlığında sadece Eğitim Fakülteleri , Ana Okulu, Hem ve İlköğretim Okullarının bırakılması, Kuran Kursları ve Hafızlık eğitimi Dib’ten alınarak Meb’e bağlanması, dini eğitimin müfredatta ihtiyacı karşılayacak kadar seçmeli yapılması

–Camii ve cemevlerinin mahallle muhtarlarına , hac ve umre işlerinin Kültür ve Turizm ve Tanıtım Bakanlığına, Kuran Kurslarının Meb’e devri ile rahatlayan Dib’in toplumun dini ihtiyaçlarına cevap verebilecek eser ve müfredatlarla alanda hizmet eden kurumlara rehberlik etmesinin sağlanması.

Adalet sisteminde;

–Hakim ve savcılara vicdan cüzdan arasında kalmayacak bir ücret sistemi(İngiliz sistemi) getirilmesi

–Eğitimde tavsiye ettiğimiz üzere hukuk fakülteleri ile adliyelerin aynı kampüs içerisinde yer alması ve hukukun sürekli güncellenen bir tazeliğe kavuşturulması

Cezalandırıcı hukuktan ,Önleyici ve ıslah edici hukuk sistemine geçilmesi

–Cezaevlerinin hazırlanacak müfredatla ıslah ve eğitim müessesesi haline getirilmesi

–Adaletin temel ilkesi ‘imtiyazsızlık’ olduğundan , ülkede imtiyazlı kişi , kurum (sosyal tesislerde dahil) bırakılmamalı, her vatandaş eşit ve hür yurttaş olduğunu hissedebilmeli.

İçişlerinde;

–MİT’in dış istihbarat ve operasyonlarda, UGK(Ulusal Güvenlik Kurumu)nun iç istihbarat ve operasyonlarda istihdam edilmesi

–Bakanlığın Ulusal Güvenlik Bakanlığı ismiyle değiştirilmesi güvenlik dışındaki bütün işlemlerin ilgili bakanlıklara devri ve dış işleri için ordu-asker(asker sadece sınır boylarına konuşlandırılmalı), iç işleri için emniyet güçleriyle işine yoğunlaşmasının sağlanması

–İl sayısının 100 e çıkarılması ve İl ve İlçe yönetimlerinde seçimle gelen tek bir birimin(belediye veya vali) yetkili kılınıp diğerinin ona dahil edilmesinin sağlanması

Dışişlerinde;

–Bütün bakanlıkların büyükelçilik ve yurt dışı temsilciliklerinde  temsilcisinin olması ve milli enerjinin en az %30 nun dışarıda etkin kullanılması

–Özellikle algı yönetimi, dezenformasyona karşı koyma konusunda uzman kişilerin büyükelçiliklerde görevlendirilmesi.

Sosyal devlet için;

–Sosyal devlet için ‘yardım’ değil ‘destek’ anlayışının benimsenmesi,  Vakıflar, Dernekler ve tüm destek yapan kurumların ‘Sosyal Hizmet ve Destek Bakanlığı’ bünyesine alınarak ‘Sosyal Devlette Tek Çatı’ İyileştirici-Geliştirici, Koruyucu-Önleyici hizmetlerin Tedavi ve Rehabilite edici hizmetlere göre öncelendiği bir hizmet sunumuna geçilmesi

–Ülkede damgalanmış mekan ve kimlikleri(alevi, roman, Suriyeli, göçmen v.b.) kazanma konusunda özel ekiplerle, özel-seferberlik tarzı çalışmalar yapılması

–Devletin desteklediği, yönetimi özerk bir komisyonca yapılan zekat fonu oluşturulmalı, vatandaşların özgür iradeleri ile verdiği zekat, fıtre, sadaka ve her türlü infaklar,8 sınıf insana temlik esasıyla(bir defada desteklenip zekat vermekten bir yılda başkasına zekat verebilecek hala getirilmesi) destek yapılması.

Kültür, Turizm ve Tanıtımda;

–Anadolu’nun somut ve soyut tüm kültürel birikim ve güzelliklerini ‘fakat’sız ortaya çıkaran ve hac ve umre de dahil tüm turizm hareketlerini ülkenin tanıtımında etkin kullanan bir kültür politikası

–İslam öncesi uygarlıklarda dahil Anadolu’da bulunan tüm eserlerin ihya edilip dünyanın dikkatine sunulması

Çalışma hayatında;

–Kendi kadim kültürümüzde olan sabah namazından sonra başlayan ve akşam namazına kadar devam eden bir mesai anlayışı benimsenmeli, yine 8 saat olan mesai düzeninde çalışanlara 12 saatlik dilimde seçim yapma imkanı tanınması(7-16,8-17,9-18,10-19 gibi) Başta kadınlar olmak üzere talep edenlere yarım ,3/1,3/2 mesai esnekliği hakkı verilmeli.

–Emekliliğin yaşa bağlı değil uzman bir komisyonca karar verilen bir sürece dönüştürülmesi, komisyon enerjisi tükenmiş, üretmeyen 40 yaşındaki kişiyi emekliye sevk edebileceği gibi 70 yaşındaki üreten insanı çalışma hayatında tutabilmeli.

Sağlıkta;

–‘Her şeyin başı sağlık değil, her şeyin başı eğitimdir’ ilkesiyle koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinde Meb ile birlikte küçük yaştan itibaren bireylere sağlıklı yaşamın yolu yöntemi öğretilmelidir. Zira gerçek hekimlik hastalığı tedavi etmek değil, kişiyi hastalıktan korumaktır.

Ekonomide;

–Önce iktisadın hakim kılınması ve israf diyebileceğimiz bütün uygulamaların kaldırılması, kişilerin ekonomik durumuna uygun adil bir kademeli bir vergi sistemi geliştirilmesi(mesela,1. Evden vergi alınmaması,2. Evden 1 birim,2. Evden 2 birim,3 evden 3 birim)

–Ücretli çalışanların asgari ücrete endeksli bir gelir+performans primi ile  ücretlendirilmesi. Mesela; Cumhurbaşkanı 7 asgari ücret, Başbakan ve Bakanlar 6 asgari ücret, Milletvekili, müsteşar 5 asgari ücret , Genel Müdür 4 asgari ücret  v.b. gibi)

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi;

–Kamu, Yerel Yönetim ve STK’ların yaptıkları tüm iş ve işlemleri en açık şekliyle kamuoyuyla paylaşılması, yani bütün işlemlerin ,hesap hareketlerinin şeffaf, hesap verilebilir bir yapının zorunlu kılınması.

Yorum Ekle