MİLLETVEKİLİ ADAYLARINA VE ADAYLARI SEÇECEKLERE TAVSİYELER

Ülkeyi insan vücudu olarak düşünürsek meclis-parlamento beyin, hükümette beyincik hükmündedir. Yani meclis kararları alır, hükümette alınan kararları uygular. Bu anlamda bizim ülkemizde en önemli kurum beyni temsil eden meclistir.

Bu anlamda milletvekilliği çok önemli, hatta en önemli bir makamdır. Biz de daha çok nimetleriyle gündeme gelen bu makamlar, sorumluluklarıyla da değerlendirilmelidir.73 milyonun vekâletine talip olan insanlar neye talip olduklarını ve omuzlarındaki sorumluğun ağırlığının farkında olmalıdırlar.

4 yıllığına vekâlete niyet eden herkes şunu bilsin ki milletvekilliği ağır bir yüktür. Aday olan herkes kendine ya da seçen insanlar adaylara şu soruları sormalıdır.

  • · Hangi bakanlığı yapabilirim-yapabilirsin ? Bu bakanlığı yapabileceğime dair özgeçmişim deki  referanslarım nelerdir ?
  • · Hangi görevden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığını yapabilirim-yapabilirsin ? Bu göreve dair referanslarım nelerdir.
  • · Hangi komisyon başkanlığı yapabilirim-yapabilirsin ? Bu başkanlığa dair referanslarım nelerdir.
  • · Şehrim ve temsil edeceğim insanların hayatını değiştirebilecek plan, proje ve çalışmalarım nelerdir ? Bu konudaki referanslarım nelerdir.

Bakanlık, Genel Başkan Yardımcılığı ve Komisyon başkanlığı iddiası olmayan hiçbir kimse milletvekili adayı olmamalı, olsa da parti yönetimlerince adaylıkları kabul edilmemelidir. Tabii ki bu zikrettiğim makamlar herkese yetecek sayıda değildir. Ama siyaset önce iddia sonra da iddiayı ispat işidir. İddiasız bir insanın siyasi alana taşınması bir il ve ülke için kesin bir kayıptır. 550 iddialı insanın oluşturduğu bir beyin harika işler çıkaracaktır.

Yukarıda saydığım ilkeleri milletvekili adaylarından çok, onları seçecek İl teşkilatları esas almalıdır. Teşkilatlar milletvekilliği seçim sürecini olabildiğince şeffaf, hassas ve rekabete açık yönetmeli, halkın görüşlerine sunmalı, onların sürece katılımını sağlamalı iddiasız hiçbir adaya asla geçit vermemelidir.

Aday olacakların kendi aleminde aşağıdaki hususları tefekkür ederek vicdanlarına da başvurarak karar vermeleri kendi dünya-ahiret menfaatlerinedir. Seçimden önce bu işe soyunan kardeşlerimize ve onları seçecek arkadaşlarımıza bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Hani çeşmeye su doldurmaya gidenler için testinin önemini önceden hatırlatma misali:

  • İnsanlar meliklerinin yolu üzeredir.
  • Hepiniz çobansınız. Emriniz altındakilerden mesulsünüz.
  • (…) Kadın ne söyledi, Abbas, işitmedin mi demin?

Yarın huzûr-i İlâhide, kimseler, Ömer’in

Şerîk-i haybeti olmaz, bugünlük olsa bile;

Evet, hilâfeti yüklenmeyeydi vaktiyle.

Bir ihtiyar kan bî-kes kalır, Ömer mes’ûl!

Yetîmin, girye-i hüsrân alır, Ömer mes’ûl!

Bir âşiyân-ı sefâlet bakılmayıp göçse:

Ömer kalır yine altında, hiç değil kimse!

Zemîne gadr ile bir damla kan dökünce biri:

O damla bir koca girdâb olur boğar Ömer’i!

Ömer duyulmada her kalbin inkisârından;

Ömer koğulmada her mâtemin civârından!

Ömer halife iken başka kim çıkar mes’ûl?

Ömer ne yapsın, İlâhî, beşer zalûm ü cehûl!

Ömer’den isteniyor beklenen Muhammed’den…

Ömer! Ömer! Nasıl aldın bu bârı sırtına sen?(…)’

  • Bir mazlumun, bir yoksulun, bir kimsesizin ahı düşerse toprak kirlenir, zulme batar ve koca bir girdap haline gelerek başta yönetici seçkinler olmak üzere zenginleri boğar.
  • “Benden sonra size dünya nimetlerinin ve ziynetlerinin açılmasından (gönlünüzü onlara kaptırmanızdan) korkuyorum.” Bu uyarıya her zamankinden daha çok muhtacız. “Şüphesiz her ümmetin bir fitnesi vardır, ümmetimin fitnesi (imtihan vesilesi) de maldır.” Bunun gibi Nebevi uyarılara… “Altın, gümüş, kumaş ve abaya kul olanlar helâk oldular. Eğer onlara istedikleri verilirse hoşnut olur, verilmezse hoşnut olmazlar.”
  • “Bir koyun sürüsünün içine salıverilmiş iki aç kurdun o sürüye verdiği zarar, mala ve mevkiye (aşırı) düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir.”

Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi hüdaya, hakka ve hakikate tabii olanların üzerine olsun.

Yorum Ekle