HALKIN ÖNEMİ ANLAŞILDI MI ???

Toplumun genelinin talebi aslında tarihte hep belirleyici olmuştur.

Bu, toplumun çekirdeği ailede, iş yerlerinde, tüm küçük ve büyük topluluklarda geçerli bir esastır.

Halkının,tabanının nabzını tutabilen , halkıyla sağlıklı iletişim kurabilen liderler hep başarılı olmuştur.

‘Nasılsanız öyle yönetilirsiniz’ sözü bunu anlatır.

Bu aşağıdan yukarıya daha etkilidir.

Yukarıdan aşağıya etki de vardır.

‘İnsanlar emirlerinin yolu üzerinedir’ sözü de bunu anlatır.

Demek ki küçük ve büyük gruplarda başarılı bir yönetim için sağlıklı ve sürekli iletişim şarttır.

Peygamberimiz bunun en güzel örneklerini gösterdi.

Muhatabına tam anlamıyla yönelmek bunu anlatır.

Halkından kim ona ‘lebbeyk’ dese hem fiziki hem de psikolojik olarak ona yönelirdi.

Muhatabını dikkatle dinler ve talebini gerçekleştirirdi.

Sürekli halkının arasındaydı.

Onlar gibiydi,onlarlaydı.

Halifeleri ve onu sevenler bu geleneği devam ettirdi.

Hz. Ömer geceleri şehrin kenar mahallelerini gezerdi.

İhtiyaç sahiplerini bizzat tespit ederdi.

3 kıtaya yayılan 3 milyon orduya sahip güçlü Osmanlı Padişahları tebdili kıyafetle halkın arasında dolaşmak ve onlarla sıcak temas kurmaktan vazgeçmedi.

Aile reisliğinden devlet başkanlığına kadar her kademedeki idareciler bu kurala uymak zorunda.

Bu konuyu ‘’Bazılarımız, adil bir yönetim için başkasının ayakkabısıyla 3 gün yürümek zorunda.’’ Başlıklı yazımda geniş bir şeklide değerlendirmiştim. (https://www.cemilpasli.com/sosyal/bazilarimiz-adil-bir-yonetim-icin-baskasinin-ayakkabisiyla-3-gun-yurumek-zorunda )

Konuyu ayrıntılı okumak isteyenleri linkteki yazıyı okumayı tavsiye ediyor ve idarecilik konusunda Mehmet Akif merhumun uyarılarıyla bitiriyorum.

(…) Kadın ne söyledi, Abbas, işitmedin mi demin?

Yarın huzûr-i İlâhide, kimseler, Ömer’in

Şerîk-i haybeti olmaz, bugünlük olsa bile;

Evet, hilâfeti yüklenmeyeydi vaktiyle.

Bir ihtiyar kan bî-kes kalır, Ömer mes’ûl!

Yetîmin, girye-i hüsrân alır, Ömer mes’ûl!

Bir âşiyân-ı sefâlet bakılmayıp göçse:

Ömer kalır yine altında, hiç değil kimse!

Zemîne gadr ile bir damla kan dökünce biri:

O damla bir koca girdâb olur boğar Ömer’i!

Ömer duyulmada her kalbin inkisârından;

Ömer koğulmada her mâtemin civârından!

Ömer halife iken başka kim çıkar mes’ûl?

Ömer ne yapsın, İlâhî, beşer zalûm ü cehûl!

Ömer’den isteniyor beklenen Muhammed’den…

Ömer! Ömer! Nasıl aldın bu bârı sırtına sen?(…)’

Yorum Ekle