YAHUDİLİK

Eldeki tarihi kayıtlara göre , Yahudiliği resmi din olarak kabul eden Türk Devleti, Hazar Türk Devleti’dir. 7. ve 9. yüzyıllarda Doğu Avrupa sahsında ilk muntazam Türk Devleti olan Hazarlar 8. yüzyılda Yahudiliği resmen tanıdıkları kabul ettikleri anlaşılıyor. Ancak Yahudiliğin sırf hükümdar çevresine münhasır kaldığı , hiçbir zaman halk tabakasına yayılmadığı , halkın büyük ekseriyetinin Hıristiyan kaldığı , Şamanist olduğu anlaşılmaktadır.

Tarih kaynakları Anadolu’nun Türkler tarafından fethinden sonra buraya herhangi bir Yahudi nüfusunun göçünden bahsetmiyorsa da gerek Yahudi Hazar Türklerinin Orta Asya’da diğer Türk kavimlerini etkilemesi , gerekse aynı Hazar Türklerinin bir kısmının Yahudiliğe ait olarak Anadolu’ya göç etmesi ihtimali gözden uzak tutulmamalıdır.

Yorum Ekle