B – SİYASİ FAALİYETLER

Süleymanşah’ın 1075’de İznik’i fethedip orayı merkez olarak yaptığı tüm askeri faaliyetler, tüm Anadolu’nun idaresi altına almasıyla sonuçlandı. Bu kısa süre içerisinde Anadolu’nun Bizans hâkimiyeti altına girmesinin belli başlı altı sebebi vardı:

1. Bizans İmparatorluğu m.1000-1100 yılları arasında bazı iç ve dış siyasi olayların menfi baskısı altında kalmıştı. 1042-1081 yılları arasında 11 imparatorun değişmiş olması içerideki siyasi istikrarsızlığın açık göstergesidir.41 Bu imparatorlardan çoğunun bir isyan sonucu Bizans tahtına çıktığı unutulmamalıdır. Saray ve hükümet çevresindeki siyasi entrikalarla Balkanlarda şiddetle hissedilen Uz, Peçenek , Kuman baskısı devleti iyice zayıflamış , çok zor durumda bırakmıştır.

2. Selçukluların son derece disiplinli askeri birliklerine karşılık Bizanslı gönüllü ve ücretli askerlerden meydana gelen eğitimsiz, disiplinsiz, motivasyonunu kaybetmiş bir ordusu vardı.

3. Abbasilerden itibaren Müslümanların düzenli seferlerle Anadolu’ya giderek şehirleri tahrip etmeleri ve bunu yüzyıllar boyu sürmesi, halkı tedirgin etmiş ve pek çok kişi toprağını bırakarak daha emin yerlere göç etmişti. Bizans vergi sistemi de büyük bir çöküntüye uğramıştı. İşte bu iktisadi ve moral çöküntü Bizans’ı Selçuklular karşısında zor durumda bırakıyordu.

4. Anadolu halkı daima Bizans’ı dışarıdan gelen sömürgeci bir güç olarak gördü. Bu yüzyıllar boyu hiç değişmedi. Dolayısıyla Bizans İmparatorluğu Selçuklulara karşı istediği muhtaç olduğu desteği halktan alamadı.

5. Bizans yanlış bir siyasi hesap ile Doğuda Selçuklulara karşı tampon olabilecek Ermeni krallığını, batıda Peçenek, 45 Uz ve Kumanlara karşı tampon olabilecek Bulgar krallığını kendi elleriyle yıktı. Bu da Bizans’ın Selçuklular, Peçenekler, Uzlar ve Kumanlarla direkt karşılaşması ve mücadele etmesi anlamına geliyordu.

6. İstanbul’da hiç eksik olmayan siyasi karışıklıklar, saray memurları ve yüksek seviyedeki devlet memurlarının mücadele ve entrikaları Bizans’ı başının çaresine bakmaya mecbur ediyor bu durumda, Anadolu Selçuklu Devleti’nin işini oldukça kolaylaştırıyordu.

Bütün bu şartlar rağmen Bizanslılar Anadolu’yu hiçbir zaman gözden çıkarmadılar. Balkanları sağlama alan İmp. Manuel Selçukluları Anadolu’dan atmak için büyük bir hazırlık yaptı.1176 da önce Niksar önlerinde, sonra Myriokephalon’da Bizans ordusu hezimete uğradı, adeta yok edildi. Bu galibiyetten sonra Türkler Anadolu’ya kesinkes yerleşmiş oluyordu. Bizans Devleti de Türkleri Anadolu’dan atamayacağını anlamıştı.

Yorum Ekle