a.Zerdüştlük ve Mazdeizm:

Gerek Zerdüştlük gerekse Mazdeizm, Türkler içinde geniş taraftar kitlesi elde edebilmişti. Biraz mübalağalı olmakla birlikte, Üstad-ı Sis’in etrafında üç yüz bin Zedüşti Oğuz Türk’nü toplayabilmesi , bu taraftarlar tabakasının ne kadar geniş olduğunu gösterecek niteliktedir. Zerdüştilik ve Mazdeizm’in Oğuzlar arasında mevcudiyetinin tespiti , bilhassa Anadolu açısından önem kazanmaktadır. Zira İslamiyet’in kabulünden sonra da göçebe kabileler arasında hala kalıntıları bulunan Zerdüşti ve Mazdeist etkiler daha ziyade Oğuzlar vasıtasıyla Anadolu’ya nakledilmiştir.

Yorum Ekle