ASRI SAADETTE İSLAM TOPLUMU

İslamiyet’in ilk yayıldığı yıllarda Arap Yarımadasında’ki toplum içe-dönük çevreyle alakası olmayan bir toplum değildi. Hz. Peygamber 40 yıl içerisinde yaşadığı topluma Peygamber olarak gönderilmişti. Onun tek sermayesi eminliği dürüstlüğü idi. Ve yeni bir din getirmişti. Bu dinde Araplar ve tüm insanlık için yenilikler vardı. Bunlardan birisi belki de en önemlisi insan aklına, tefekküre, tedebbüre Kur’an-ı Kerim’in verdiği aşırı önemdi. Kur’an-ı Kerim Mekkelilerden o güne kadar inandıkları bütün batıl inançları, kâhinleri, fal oklarını 360 adet putlarını terk etmelerini istedi. 56 yerde “tefekkür, tedebbür taakkul “ emredildi. 3 İslamiyet Arapların sadece cemiyet hayatını değiştirmekle kalmadı. Asıl önemlisi onları münevver bir insan haline getirdi. Tam bir fikir ve hareket serbestliği verdi. Taşradan gelen bedevi hiçbir engelle karşılaşmadan Hz. Peygamberin huzuruna girebiliyordu. Bu hususta sadece adab-ı muaşeret kurallarına uymak şart koşulmuştu.

Yorum Ekle