3-Baciyanı Rum

Baciyanı Rum bir kadın teşkilatıdır. Aşık Paşazede’den başka hiçbir kaynakta rastlanmayan bu zümrenin mevcudiyeti araştırmacılarca garip görünmüş ve bir istinsah hatası olarak düşünülmüştür. Bunun Haciyanı Rum veya Moğollardan kalma Bahşiyanı Rum olması fikrini ileri sürenler olmuştur.

Baciyanı Rum ifadesinde gelen cümleler bunun bir kadınlar teşkilatı olduğunu katiyetle göstermekte , hatta Bektaşilerin piri Hacı Bektaş Veli’nin bunlarla ilgisi anlatılmaktadır. Bektaşi ananesinde tarikatten olan kadınlara genellikle bacı lakabının verimesi bununla alakalıdır. Muhtemelen Baciyanı Rum Anadolu’nun fethine etkin olarak katılan Gaziyanı Rum , Ahiyanı Rum , Abdalanı Rum isimli gurupların hanımlarının da eşleriyle aynı maksatla oluşturdukları ve kadınlar arasında faaliyetlerini yürüten bir guruptur.

Yorum Ekle