Rabbimle inatlaşmamalıyım…

Rabbimiz, bazen sınamak için bazen yanlışlarımız karşısında bizi musibetler vasıtasıyla uyarabilir. Bu musibetleri iyi yorumlamalı Rabbimize dönmeli ve kendimizi gözden geçirmeliyiz. Merayı tecavüz eden koyuna çobanın taş atıp uyarması gibi bizde musibet taşlarından istifade etmeliyiz. Aksi takdirde musibetin artmasına kendimiz sebep oluruz. ”Rabbinizin size acıyıp esirgemesi elbette umulabilir. Ama siz (günaha) geri dönerseniz, biz de (azaba) geri döneriz. Ve unutmayın ki) biz cehennemi hakkı inkar edenleri kuşatacak (bir hisar) kılmışızdır.” İsra, 17/8

Yorum Ekle