Kendim olmalıyım…

(ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir…)

Yüce Allah her insanı diğerlerinden farklı yaratmıştır. Asla bir insanın diğer insana benzememesi yaratılışın mükemmelliğinin ve sonsuz bir ilmin tezahürüdür. Hatta parmak izi, kokusu, sesi, gözbebeği dahi benzememektedir. İşte günümüzde “özgün” diye niteleyebileceğimiz bir kulluk sergilemek zorundadır insan. Oysa başkasını taklit bu hikmete zıttır. İnsan başkasını modelleyebilir ama ona özgün bir katkı muhakkak yapmalıdır. Onun için tasavvufta “yaratılmışlar adedince Allah’a giden yollar vardır “ denilmiştir.

Yorum Ekle