Kalbimi sık sık denetlemeliyim…

Peygamberimiz “Fitneler kalplere peş peşe isabet ederler. Hangi kalp o fitneleri kabul ederde sindirirse , o kalpte siyah bir nokta oluşur. Hangi kalpte o fitneleri kabul etmezse o kalpte beyaz bir nokta oluşur. Kalpler iki çeşit olurlar. Beyaz olanı beyaz ve sert sefa taşı gibidir. Yeryüzü ve gökler kaldığı müddetçe ona fitneler zarar veremez Siyah olan diğeri ise , içinde olanı dökülmüş kalp gibi kupkurudur. Ne iyiliği bilir , ne de kötülüğü inkar eder ,ancak hevai nefsiyle hareket eder.(müslim144)” demiştir. H.z. Ali Efendimiz de “Kalpler vahşidirler, onları kim uysal hale getirirse ona yönelirler” der. Bizi bizden daha iyi bilen Yüce Allah’ın Kuran-ı Kerim’de tarif  ettiği kalp çeşitlerini zikredelim. Bizim kalbimiz acaba hangisi:

1.Mutmain Kalp: Onlar, iman edip kalpleri Allah’ın zikriyle yatışan kimselerdir; evet Allah’ın zikri ile kalpler yatışır!” Rad,28

2.Selim Kalp: Ancak Allah’a temiz ,selim bir kalp ile varan başka!” Şuara 89

3.Allah’a Yönelmiş Kalp: “görmediği halde Rahman’dan korkup O’na yönelen bir kalple gelen kimselere.” Kaf 33

4.Allah Korkusundan titreyen Kalp: Gerçek mü’minler ancak o mü’minlerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir; karşılarında ayetleri okunduğu zaman, imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler Enfal 2

5.Allah’a bağlı Kalp: Ve bunu Allah size sırf bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yoksa zafer Allah’ın kendindedir. Gerçekten Allah, azizdir, hikmet sahibidir. O zaman size -tarafından bir güven olmak üzere- bir uyku sardırıyordu ve üzerinize gökten su indiriyordu ki, bununla sizi temizlesin, şeytanın murdarlığını sizden gidersin, kalplerinize güç versin ve bununla ayaklarınızı sağlamlaştırsın! Allah Enfal 10-11

6.Mütevazı Kalp: Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar, Kur’an’ın şüphesiz Rabbindan gelen bir gerçek olduğunu bilsinler ve ona iman etsinler de kalpleri O’na saygı duysun. Çünkü Allah iman edenleri doğru bir caddeye çıkarır. Hac 54

7.Huşu içindeki Kalp: O iman edenlere zamanı gelmedi mi ki, kalpler! Allah’ın zikrine ve inen gerçek aşkına saygı ile coşsun ve bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçip de kalpleri katılaşmış. Çoğu da günaha dalmış bulunanlar gibi olmasınlar? Hadid 16

8.Yumuşak ve ülperen Kalp: Allah sözün en güzelini, ikizli (uyumlu ve ahenkli) bir kitap olarak indirdi. Ondan Rablerine saygısı olanların derileri (tüyleri) ürperir. Sonra derileri de kalpleri de Allah’ın zikrine karsı yumuşar: işte bu, Allah’ın rehberidir. Allah onunla dilediğin; doğru yola çıkarır. Her kimi de Allah şaşırtırsa, artık ona hidayet edecek yoktur. Zümer 23

9.Eğri Kalp: Sana bu muazzam kitabı indiren O’dur. O’nun bir kısmı anlamları kesin olup kitabın temelini oluşturan ayetlerdir. Diğer bir takımları da anlamları benzeşik olanlardır. Ama kalplerinde bir yamukluk bulunanlar fitne aramak ve keyiflerince yorumlamak için sadece anlamı benzeşiklerin ardına düşerler. Halbuki, onun gerçek yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da: “İnandık, hepsi Rabbimizdendir.” derler. Bunları özü temiz olanlardan başkası düşünemez. Ali İmran 7

10.Gafil Kalp: Sabah akşam Rablerine rızasını dileyerek dua eden kimselerle beraber nefsince sabret! Sen dünya hayatinin süsünü arzu ederek onlardan gözlerini ayırma. Kalbini, Bizi anmaktan gafil kıldığımız, keyfinin ardına düşmüş ve işi aşırılık olmuş kimseye uyma! Kehf 28

11.Katı Kalp: Sonra bunun arkasından kalpleriniz katılaştı. Şimdi onlar taşlar gibi, hatta daha duygusuz; çünkü taşların öylesi var ki içinden nehirler kaynıyor, öylesi var ki çatlıyor da bağrından sular fışkırıyor ve öylesi de var ki Allah korkusundan yerlerde yuvarlanıyor. Sizlerin neler yaptığından Allah gafil değildir. Bakara 74

12.Kılıflı Kalp: “Bizim kalplerimiz kılıflıdır” dediler. Öyle değil! Allah onları kafirlikleri sebebiyle lanetledi; onun için çok az imana gelirler. Bakara 88

13.Hasta ,İlletli Kalp: Ey peygamberin hanımları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz; eğer Allah’tan korkuyorsanız, konuşurken kırıtmayın ki, kalbinde bir hastalık bulunan, kötü bir ümide kapılmasın. Güzel, dosdoğru söz söyleyin! Ahzab 32

14.Mühürlü Kalp: Tanrısını hevesi edinen ve Allah’ın durumunu bilerek kendisini şaşırttığı, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne de perde çektiği kimseye şimdi bir baksana! Artık onu Allah’tan sonra kim yola getirebilir. Hala düşünmez misiniz? Casiye 23

15.Bağlı Kalp: Eski sahiplerinden sonra bu toprağa varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı ki: Eğer dilemiş olsaydık onların da günahlarını başlarına çarpardık! Kalplerinin üzerini mühürleriz de onlar gerçeği işitmezler. İşte o ülkeler -ki, sana bunların başlarına gelenlerden bazılarını naklediyoruz- and olsun ki, onlara peygamberleri açık deliller ile geldiler. Daha önce inkar etmeyi adet edindikleri için, iman etmek istemediler. Allah kafirlerin kalplerini işte böyle mühürler! Araf 100,101

16.Kapalı Kalp: ve şöyle demektedirler: “Kalplerimiz, senin bizi çağırdığın şeye karşı örtüler içinde, kulaklarımızda da bir ağırlık var ve senin de aramıza bir gergi (perde) çekilmiştir. Haydi, yap yapacağını çünkü biz yapıyoruz!”. Fussilet 5

17.Kör Kalp: Ya o yerde niye bir dolaşmadılar ki, kendileri için akıllanmalarına sebep olacak kalpleri ve işitmelerine sebep olacak kulakları olsun; çünkü gerçek şudur ki, gözler körelmez, ancak sinelerdeki kalpler körelir. Hacc 46

18.Kilitli Kalp: Öyle olmasa, Kur’an’ı bir düşünmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde üst üste kilitleri mi var? Muhammed 24

19.Oyalanan Kalp: Rablerinden kendilerine gelen her yeni uyarıyı ancak alaya alarak dinliyorlar. Kalpleri hep oyunda, hem o zalimler gizlice fısıldaştılar: “Bu ancak sizin gibi bir insan! Artık göz göre göre büyüye mi gidiyorsunuz? “Enbiya 2,3

Yorum Ekle