İman sahibi olmalıyım…

“Bütün benliğini Allah’a teslim eden, daima iyilik yapan ve her türlü batıldan yüz çeviren, İbrahim’in inanç sistemine uyan kişiden daha iyi iman sahibi kim vardır ?” Nisa, 4/125

Yorum Ekle