Herkes için düşünce özgürlüğünü savunmalıyım…

Yüce Allah kitabında firavuna söz hakkı vermiştir. Firavunun “Ben sizin en yüce rabbiniz değimliyim” dediğini Kuran-ı Kerim’den öğreniyoruz. Tamamen bizim görüş ve düşüncelerimize aykırı da olsa düşünceye saygı duymalıyız, dinlemesini öğrenmeliyiz. Çünkü insanların gönlünü kazanmak ikna ile mümkündür, baskı ve şiddet ile değil.

Sahabenin vahiy olmayan konularda Peygambere farklı öneriler sunması (Bedir Savaşında Ordunun yeri, aynı savaşta esirlerin durumu, Hudeybiye antlaşması gibi), Hz. Ömer gibi celalli bir halifeye hutbedeyken itiraz etmeleri (Mehir meselesi ve ganimet meselesi gibi) düşünce hürriyetinin ne kadar geliştiğini gösterir. Özgürlük ne kadar artarsa insanlar özgün kabiliyetlerini düşüncelerini o kadar rahat ifade edebilirler. Medeniyetler de böyle inşa edilir. Bediüzzaman Said Nursi’nin dediği gibi:

“Hürriyet ne kadar artarsa iman o kadar parlar işte asrı saadet”

Yorum Ekle