Her zaman ve herkese hüsnü zan etmeli, sui zandan kaçınmalıyım…

Mümin iman dairesindeki herkesi kendinden üstün bilmeli ve onlar hakkında hüsnü zanda bulunmalıdır. Kardeşinden gördüğü bir hareketi daima güzel bir şekilde yorumlamalı, su-i zan etmemelidir. Aksi takdirde “bir Müslüman kardeşinin bir hareketini su-i zanla yorumlayanın, kendisinin de hareketinin su-i zanla yorumlanacağını unutmamalıdır.

Yorum Ekle