HAKİKİ MÜMİN OLARAK İKİ KANATLI OLMALIYIM…

İnsanın dünyada ki vazifesi Rabbini tanımak ve ibadet etmektir. (Zariyat, 56 )

Rabbini insana anlatan 3 önemli delil vardır.

1.Kuran-ı Kerim

2.Kainat kitabı

3.Peygamberimiz S.A.V.

Aslında Peygamberimizin temel vazifelerinden birisi de baştaki 2 delilin yani Kuran-ı Kerim ve Kitab-ı Kainatın bize açıklamasını, rabbimizi bize nasıl tarif ettiğini insanlığa izah etmesidir.

Bediüzzaman Said Nursi kamil mümini anlatırken şu tarifi yapar: “Aklın nuru fünunu medeniyedir. (fenni ilimler) Vicdanın ziyası ulumu diniyedir (dini ilimler) Bu ikisinin imtizacıyla (birleşmesiyle) hakikat ortaya çıkar. Talebenin himmeti pervaz eder (kanatlanır) İkisinin ayrılması halinde birisinde taassup, diğerinde inkar ortaya çıkar.

O halde rabbini gerçek anlamda tanımak ve ona ibadet etmek isteyen her mümin Peygamberinin rehberliğinde kainat kitabını ve Kuranı Kerim-i okumak ve anlamak için fenni ve dini ilimleri birlikte öğrenmelidir.

Bu gün ülkemizin temel problemlerinden birisi fenni ilimlerden yoksun mutaassıp din alimi ve dini ilimlerden yoksun inkarcı entelektüel, aydın insanlardır.

O halde ahlak ve maneviyat ile bezenmiş bir nesil istiyorsak, çocuklarımızı dini ve fenni ilimleri birlikte vererek yetiştirmeliyiz. Böylece  aklını fenni ilimlerle nurlandırırken, kalbini de dini ilimlerle ışıklandırmış oluruz.

Namuslu, ahlaklı maneviyatlı bir nesil aslında her milletin en temel hedefidir. Çünkü bir milletin en büyük sermayesi iyi eğitimli, ahlak ve maneviyata sahip bir gençliğe sahip olmasıdır. Büyükler ne güzel söylemişler :” Evladım iyi  neyleyim malı, evladım kötü neyleyim malı”

Namus, nomostan geliyor ? Nomos , yasa anlamına gelen Yunanca bir kelime. Mesela ekonomi kelimesinin aslı oikos-nomos. Oikos ev veya hâne demek. Ekonomi, evi (ülkeyi) idare etme sanatı. Metin Erksan yıllar önce bir yazısında ekonomiyi “mutfağın namusu” olarak tanımlar.

İslam düşünürleri Tanrıya “namus-u ekber” (büyük namus), paraya ise “namus-u asgar” (küçük namus) diyorlardı. Parayla oynamak, namusla oynamaktır. Çünkü para ekonomide her şeyin ölçüsü, ayarı yani ekonominin “tuz” udur.

Namusun diğer bir anlamı kainatta Yüce yaratıcının koyduğu kanunlar ,kurallar. Asla değişmeyeceğini ifade ettiği (Allahın kanununda bir değişme bulamazsın fetih/23) ilkeler. Örneğin “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur”.(Necm, 53/39) Bu kaide asla değişmez. İnsan dünyada da ahret te de eliyle ne hazırlamışsa onu bulacaktır.

Namus hepimizi, herkesi ilgilendiren bir kavram. Özellikle siyasetçi, işveren ve idarecileri. ”İnsanlar meliklerinin (idareciler ) yolu üzeredir”. Melikler kavramına herhalde bu üç grupta dahil, çünkü üç grupta sektörlerinin melikleri.

Yorum Ekle