Dünya. Aslında çok önemli…

Peygamberimiz “Dünya hayatı çölde seyahat eden bir yolcunun bir ağacın altında dinlenmesi kadardır” der. Kaba bir hesapla 60 yıllık bir ömrün 15 yılı çocukluk, kalan 45 yılın 15 yılı uyku. Kalan 30 yıl. Ebedi hayatımızı belirlemesi açısından bu 30 yıl çok önemli. Hatta ahiret hayatımız dünyada kazanıldığı cihetle dünya hayatı –ehemmiyetle üzerinde durulması açısından- ahiret hayatından daha önemlidir diyebiliriz. Onun için hayatı dolu dolu yaşamalıyız.

Yorum Ekle