Akıl ve vicdanımı birlikte hareket ettirmeliyim…

Bediüzzaman Said Nursi “ Aklın nuru fünunu medeniyedir.(müspet ilimlerdir) Vicdanın ziyası ulumu diniyedir. İkisinin birleşmesinden hakikat ortaya çıkar. Öğrencinin himmeti kanatlanır. İkisi de doyurulmaz biri ihmal edilirse birinden taassup diğerinden inkar çıkar. Yani insanın hakikati bulması için hem maddi fenni bilimlere hem de manevi dini ilimlere ihtiyaç vardır. Kamil insan ancak ikisinden de nasibi olan insandır.

Yorum Ekle