Robinson geri çekiliyor, Hay hazır mı?

Osmanlı Devleti’nin durdurulması aslında dünyadaki medeniyet yürüyüşünün de durdurulmasıydı. Onu durduranlar yaptıkları işleri zulüm, kan, gözyaşı ve sömürü üzerine tesis etmişler, kendi saadetlerini başkalarının felaketi üzerine kurmuşlardı.

Yedinci yüzyılda Hz. Peygamber (s.a.v.) ile başlayan İslam ümrânın kodları 12. yüzyılda İbn Tufeyl’in (ö. 1185) Hay bin Yakzan adlı eseriyle ulaştığı seviyeyi gösterdi. Bu kodlar 18. yüzyıla gelindiğinde zayıfladı ve maddi üstünlüğü Batı’ya kaptırdı.

Batı’nın 17. yüzyılda başlayıp 18. yüzyılda zirveye ulaşan kodlarını ise Daniel Defoe (ö.1731) Robinson Crusoe’de kayda geçirdi.

Her iki eserde de aynı adadan bahsediliyor, ikisinde de dünyamız ve biz konu ediliyordu. Biri Doğu’nun Âdem’i, diğeri Batı’nın Âdem’i idi. Ancak oluşturulan yeni kodlarda Hay bin Yakzan geriye atılıp Robinson Crusoe dünyaya hâkim kılınmış oluyordu.

Durdurulmuş Medeniyet

Arnold Joseph Toynbee (1889-1975) Osmanlı Devleti’nin yıkılışı için ‘’durdurulmuş bir medeniyetti’’ ifadesini kullanmıştı. Osmanlı Devleti’nin durdurulması aslında dünyadaki medeniyet yürüyüşünün de durdurulmasıydı. Onu durduranlar yaptıkları işleri zulüm, kan, gözyaşı ve sömürü üzerine tesis etmişler, kendi saadetlerini başkalarının felaketi üzerine kurmuşlardı.

Kilisenin yanlışlıklarını din sanıp tüm ilahi kavramları sosyal hayattan temizlemiş, kendince yeni bir beşeri din tesis etmişti. Bu dine göre tüm ilahi kavramların yerine, içini asla dolduramadıkları demokrasi, insan hakları, adalet, özgürlük gibi kavramları koyuyorlardı. Manevi değerleri maddi kodlarla karşılamaya çalışan bu sistem kalbi, vicdanı ve imanı ıskaladığı için tüm toplumsal değerlere zarar verdi. Batı’nın Osmanlı’yı durdurduktan sonra insanlığa yaşattığı iki dünya savaşı 100 milyona yakın ölüm, milyonlarca engelli, açlık, sefalet, zulüm ve gözyaşı idi.

Osmanlı medeniyeti göçmen kuşlar için en sanatlı eserleri, evleri yaparken Batı’nın medeniyet laboratuvarı olan ABD’de ancak 1956’ya gelindiğinde zenciler otobüslerde oturma hakkını elde edebileceklerdi.

Doğu Batı Arasında İslam kitabıyla Doğu ve Batı’yı en iyi anlatan Bilge Kral Aliya İzzet Begoviç; ‘’Batı’dan umudu olanlar bilsinler ki Batı 1992’de Bosna’da öldü’’ sözleriyle 200 yıla yakın bir zamandır medeniyet iddiasında bulunan Batı’nın ölümünü ilan etmişti. Nitekim Srebrenitsa’da BM’ye sığınan 8372 Boşnak her tür zulüm reva görülerek öldürülmüştü.

Manevi kodlar işletildiğinde dünya medeniyetle tanışıyor, çıkarıldığında dünyayı zulüm, anarşi, kaos kaplıyordu.

Hayy İbn Yakzan | D&R - Kültür, Sanat ve Eğlence Dünyası

Kodlarımız Ümrânımız

Peki, kendi ümrân hikâyemiz ne idi, onları hatırlayalım.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ‘’Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” (Muvatta, Husnü’l-Hulk, 1) sözüyle Peygamberlerin getirdiği ahlak binasına son çiviyi çakmış, mührü vurmuş, hatem-ül enbiya olarak noktayı koymuştu. Zira Yüce Allah “Ahsen-i Takvim” ve “Üsve-i Hasene” olarak bir kulunu seçmiş, bizler için eğitmiş, yetiştirmiş, hüsn-ü misal olarak bize önder yapmıştı. Allah Resulü’nün (sas) güzide yaşamı ise çevresindeki insanları eğitmiş, onlar da İslam medeniyetindeki kodların mimarlarından olmuşlardı.

Bu medeniyet;

İman ve Sıddıkiyet alanında, öncesinde Hz. İbrahim ve İsmail ile desteklenirken, sonrasında Ebu Bekir Sıddık ile güçleniyordu.

Adalet, devlet ve teşkilat alanında, öncesinde Hz. Süleyman örnekliği var iken, sonrasında Hz. Ömer ile kesin hatlar çiziliyordu.

Ahlak, hayâ, cömertlikte, öncesinde Hz. Yusuf duruyorken, sonrasında Hz. Osman-ı Zinnurreyn ile resim tamamlanıyordu.

İlim ve şecaatte, öncesinde Hz. Davut ve Hz. Musa gibi öncüler var iken, Hz. Ali ile yeniden canlanıyordu.

Yani Allah Resülü’nün ve ashabının 23 yıllık hayatı ‘’ İşte bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslâm’ı beğendim/seçtim...’’ Maide, 5/3 ayetiyle kıyamete kadar beşeriyetin tüm problemlerini çözecek, dünya ve ahiret mutluluğuna kefil olacak kodları üretti.

Bu nedenle huzur ve mutluluk isteyen insan, toplum ve devletler tüm problemlerin çözümüne yetecek bu manevi kodları yeniden keşfetmeli, yeniden onların peşlerinden gitmelidir.

Robinson geri çekiliyor, Hay hazır mı?

Yorum Ekle