Camiler açık üniversite ve imam, ‘Ashabı Suffe’ misyonuna talip olmalı

Din görevlilerine yönelik Karatay İlçe Müftülüğünce düzenlenen, hizmet-içi eğitim seminerine konuşmacı olarak katılan, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon (BYEGM) Konya İl Müdürü, İletişim Uzmanı ve Yazar Cemil Paslı, “Camilerin açık üniversiteler olduğunu belirterek, imamların namaz kıldırmanın dışında, insanların eğitimi, sosyal ve psikolojik durumlarıyla da ilgilenen kimseler konumunda, pozisyon ve misyonuna sahip kişiler olduklarını” söyledi.

Karatay İlçe Müftülüğünün din görevlilerine yönelik hizmet-içi eğitim programları devam ediyor. Aziziye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak katılan Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon (BYEGM) Konya İl Müdürü, İletişim Uzmanı ve Yazar Cemil Paslı, aile içinde huzur ve mutluluğun sırlarını anlattı. Aile’nin, farklı insanları aynı çatı altında buluşturan, aralarında kurduğu nakış misali bağlar ile birbirlerine geçmelerini, birbirlerini bütünlemelerini ve güçlenmelerini sağlayan muhteşem bir birlikteliğin adı olduğunu belirten Paslı, “Bu birlikteliğin bozulmaması ve sekteye uğramaması için “9S” kuralının muhakkak uygulanması gerektiğini” ifade etti. Aile içinde huzur ve mutluluğun kitabını yazan Paslı, “9S” kuralına açıklık getirerek, bunların “Sevgi, Sohbet, Sofra, Seccade, Seyahat, Samimiyet, Sabır, Sayfa ve Sistem Birliği” olduğunu söyledi.

İmam, ‘Ashabı Suffe’ Misyonuna Talip Olmalı

Akademik çevrelerce yapılan sosyolojik tespitlere göre, din görevlilerinin toplum içinde itibar gören kimseler olduğunun altını çizen Paslı,“İmamın görevinin sadece camide namaz kıldırmak olmadığını, aksine mahallenin bütün problemleri ile birebir ilgilenen, mahallenin güvendiği bir insan olma gibi pozisyon ve misyonları bulunduğunu” söyleyerek, “Namazda imamların yüzünü cemaate dönmelerinin hikmeti, o gün cemaat içerisinde yüzünde bir moral bozukluğu olan var mı, bir sıkıntısı olan var mı varsa, görüp onunla‘kardeşim hayırdır, bir sıkıntınmı var, bugün sende bir değişiklik mi var veya bugün filan kişi yok, nerede acaba hastamı, hastasımı var, bir derdi mi var’ diye sorup onlarla ilgilenmesi gerekmektedir.” dedi. Peygamberimizin bu görevi özellikle ‘Ashabı Suffe’ üzerinde icra ettiğini söyleyen Paslı; Ashabı Suffe’nin hem akademi hem de bu günkü anlamda dezavantajlı grupların 7/24 barındıkları, eğitildikleri ve istihdama kazandırıldıkları bir mekan olduğunu ve imamların bu misyona da talip olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Aileyi, sadece çekirdek aile olarak anne, baba ve çocuklardan oluşan bir kavram olarak değil, caminin de bir aile yapısı olarak algılanması gerektiğini vurgulayan Paslı,  “Yaşadığımız ilçeyi, mahalleyi, çevremizi bir aile olarak görmeliyiz. Nasıl ki suya bir taş attığımızda halka halka genişliyorsa,‘Hani zaman zaman diyoruz ya biz bir aileyiz’ işte bizim burada bahsetmek istediğimiz aile olgusu, halka halka büyüyerek seni, beni, tüm toplumu içine alan değişik bir yapıya kavuşmaktadır.” ifadesini kullandı.

Camiler Açık Üniversite

Toplumun pozitif yönde değişimi ve dönüşümünde din görevlilerinin aktif rol üstlendiklerini belirten Paslı, “Camilerin namaz kılmanın dışında, teknolojinin tüm imkanları kullanılarak, geniş katılımlı konferans, panel, seminer gibi insanların eğitimine katkı sağlayacak etkinliklerin düzenlenebileceğini” söyledi. Camilerin açık üniversiteler pozisyonunda olduğunu kaydeden Paslı, tarihte bunun örnekleri olduğunu ifade ederek, “Eskiden bir camide buhari, diğer bir camide tefsir veya celaleyin okunurken, başka bir camide ise fıkıh okunur, kimin ne eksiği var ise o camiye gider, eksiğini orada tamamlardı.” dedi. Konya’da halen bu geleneğin sürdürüldüğünü de ifade eden Paslı, Ağalar ve Aliye İzzet Begoviç Camilerinde konferans, panel ve seminer gibi etkinliklerin düzenlendiğini ve katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulduğunu da” sözlerine ekledi.

Yorum Ekle