Ailede huzur için gereken dokuz tane “S” nedir?

“Modern zamanların aile üzerindeki en derin etkisi, birlik duygusunu zedeleyerek aile bağlarını gevşetmesidir. Ekonomik özgürlüğe sahip aile bireylerinin, hayatlarını dilediğince sürdürebilen bağımsız insanlar olma iddiasıyla birbirlerinden uzaklaşması, modern toplumların en acı tecrübelerindendir. ” Cemil Paslı’nın Çimke Yayınları’ndan çıkan “Ailede Huzur için 9 S” adlı kitabı, kanayan bir yaraya şifa olacak cinsten öneriler barındırıyor.2 / 10

Aile, insanın sadece fiziksel gelişimi için gerekli değildir. O, beşeri donanımının da ilk biçimlendiği yerdir. Yani aile; bir kısım değerlerin üretildiği, öteden beri var olan kıymetlerin yaşandığı ve yaşatıldığı bir yerdir. Hatta aile, bu değerlerle toplumun varlığı ve sürekliliği için gerekli olan bir sosyal kontrol kurumu görevini yerine getirir.

Aile, insanın sadece fiziksel gelişimi için gerekli değildir. O, beşeri donanımının da ilk biçimlendiği yerdir. Yani aile; bir kısım değerlerin üretildiği, öteden beri var olan kıymetlerin yaşandığı ve yaşatıldığı bir yerdir. Hatta aile, bu değerlerle toplumun varlığı ve sürekliliği için gerekli olan bir sosyal kontrol kurumu görevini yerine getirir.3 / 10

Aile, birincil ilişki adını verdiğimiz en deruni dostluk birimidir. Hiçbir dostluk grubu insanları birbirine bu kadar yaklaştıramaz. Aradaki sınırları yabancılıkları bu kadar ortadan kaldıramaz. Dostlar birbirinden usanır, yollar ayrılır ama aile, iyi günlerde de kötü günlerde de devam eder.

Aile, birincil ilişki adını verdiğimiz en deruni dostluk birimidir. Hiçbir dostluk grubu insanları birbirine bu kadar yaklaştıramaz. Aradaki sınırları yabancılıkları bu kadar ortadan kaldıramaz. Dostlar birbirinden usanır, yollar ayrılır ama aile, iyi günlerde de kötü günlerde de devam eder.4 / 10

Her insanın içinde doğduğu, büyüdüğü ve hayata katıldığı en küçük sosyal ünite olan aile, şüphesiz insanlığın önemli kurumlarından birisidir.
Ailenin ilk akla gelen görevi, insan soyunun sürdürülmesidir. Doğduğu andan itibaren kendi kendine yeterli hale gelen birçok canlının aksine insanoğlu yaşayabilmek için uzun zaman birilerinin ilgi ve himayesine muhtaçtır ki işte bu ilgi kurumu; ailedir.

Her insanın içinde doğduğu, büyüdüğü ve hayata katıldığı en küçük sosyal ünite olan aile, şüphesiz insanlığın önemli kurumlarından birisidir.
Ailenin ilk akla gelen görevi, insan soyunun sürdürülmesidir. Doğduğu andan itibaren kendi kendine yeterli hale gelen birçok canlının aksine insanoğlu yaşayabilmek için uzun zaman birilerinin ilgi ve himayesine muhtaçtır ki işte bu ilgi kurumu; ailedir.5 / 10

Aile; bizim gün sonu dönebileceğimiz yuvamızdır. Akşamın alacakaranlığında o limana sığınırız. Dev kitlelerin içinde yaşadığımız yalnızlık ve gerilimleri orada atar, bütün bir günün yorgunluğunu ancak orada giderebiliriz.

Aile; bizim gün sonu dönebileceğimiz yuvamızdır. Akşamın alacakaranlığında o limana sığınırız. Dev kitlelerin içinde yaşadığımız yalnızlık ve gerilimleri orada atar, bütün bir günün yorgunluğunu ancak orada giderebiliriz.6 / 10

Aile, her toplum gibi bizim toplumumuz içinde çok önemlidir. Ve toplumumuz dünden bugüne bunun bilincinde ola gelmiştir. Ne var ki bu kurum günümüzde sosyal, kültürel, ekonomik, politik değişim ve dönüşümlerin ortamında bizzat kendisi de sorunlar yaşıyor.

Aile, her toplum gibi bizim toplumumuz içinde çok önemlidir. Ve toplumumuz dünden bugüne bunun bilincinde ola gelmiştir. Ne var ki bu kurum günümüzde sosyal, kültürel, ekonomik, politik değişim ve dönüşümlerin ortamında bizzat kendisi de sorunlar yaşıyor.7 / 10

Kayıtsız kalınamayacak kültürel değişim sürecine ve çok özel korumaların olmamasına rağmen Türk ailesi, kendini koruma refleksini göstermiş bulunmaktadır. Bunda geleneksel aile yapısının tamamıyla bitmemiş olması, kültürel yapıyı şekillendiren medeniyet değerlerindeki güçlü direnç etkili olmuştur. Gelecekte varlığını sürdürmek isteyen toplumların aileyi koruma, kendi nüfusunu çoğaltma amacıyla geliştirdikleri tedbirler göz önünde tutulursa Türkiye’de de bunun gerekli olduğu, işin yıpratılmış olan kültürel yapıya havale edilmemesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Kayıtsız kalınamayacak kültürel değişim sürecine ve çok özel korumaların olmamasına rağmen Türk ailesi, kendini koruma refleksini göstermiş bulunmaktadır. Bunda geleneksel aile yapısının tamamıyla bitmemiş olması, kültürel yapıyı şekillendiren medeniyet değerlerindeki güçlü direnç etkili olmuştur. Gelecekte varlığını sürdürmek isteyen toplumların aileyi koruma, kendi nüfusunu çoğaltma amacıyla geliştirdikleri tedbirler göz önünde tutulursa Türkiye’de de bunun gerekli olduğu, işin yıpratılmış olan kültürel yapıya havale edilmemesi gerektiği anlaşılmaktadır.8 / 10

Aileye dışarıdan destek veya zarar verecek kurumlar üzerinde çalışmalar elbette ihmal edilmemelidir ama asıl, aileyi kendi içinde güçlendirici tedbirlerin alınması gerekmektedir.9 / 10

Mutluluğun tek formülünün anne+baba+çocuk (3 çocuk) şekliyle olduğu; imtihan dünyası olan dünyada kişinin en önemli üssü, siper ve karargahının ‘aile’ olduğu bilinci aşılanmalıdır.

Mutluluğun tek formülünün anne+baba+çocuk (3 çocuk) şekliyle olduğu; imtihan dünyası olan dünyada kişinin en önemli üssü, siper ve karargahının ‘aile’ olduğu bilinci aşılanmalıdır.10 / 10

Ailenin temel taşlarının ; (9 S ) sohbet birliği (iletişim), sofra birliği, seccade birliği (inanç), seyahat birliği, sevgi birliği, sayfa birliği (okumak), samimiyet, sistem ve sabır birliği olduğu unutulmamalıdır. Bu dokuz ‘S’ yi bir arada tutan en önemli faktörün ise sabır olduğu zihinlere kazınmalıdır.

Hazırlayan: Hacer Yeğin

Ailenin temel taşlarının ; (9 S ) sohbet birliği (iletişim), sofra birliği, seccade birliği (inanç), seyahat birliği, sevgi birliği, sayfa birliği (okumak), samimiyet, sistem ve sabır birliği olduğu unutulmamalıdır. Bu dokuz ‘S’ yi bir arada tutan en önemli faktörün ise sabır olduğu zihinlere kazınmalıdır.

(dunyabizim.com da yayımlanan yazı, Hazırlayan: Hacer Yeğin)

Yorum Ekle