UŞAK MÜFTÜLÜĞÜNDEN “DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM” KONULU KONFERANS

“Değerlerimize sahip çıkalım”  Projesi kapsamında 04. 11. 2014 günü Din Görevlileri ve Eşleri, Kur’an Kursu Öğreticileri ve öğrencilerine yönelik olarak bir konferans düzenlendi. Konferans Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10:00’da yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programın açılış konuşmasında İl Müftüsü Fuat ALTINDAŞ Türkiye genelinde müftülükler bünyesin Uşak Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından  ‘Haydi Gençler! de açılan Aile ve Dini Rehberlik Büroları’nın kuruluş amacından ve faaliyetlerinden bahsetti.  Toplumun geleceği, huzur ve mutluluğunun, toplumun temeli ve çekirdeği olan mutlu aileye bağlı olduğunu söyledi. Yüce Yaratıcının her insanın görünüşünü farklı yarattığı gibi huy ve kabiliyetlerini de farklı yarattığını dile getirdi. Bu cümleden olarak aileyi meydana getiren kadın ve erkeğin farklı huy ve kabiliyete sahip iki insandan meydana geldiğini söyledi.  Hal böyleyken en büyük değerlerimizden olan aileyi korumak, güçlendirmek adına aile fertlerinin üzerine düşen vazifeleri hakkıyla yerine getirmek için çaba göstermeleri gerektiğini söyledi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Uzman Cemil PASLI Aile Huzur ve Mutluluğu için 9S Kuralını anlattı. Her insanın içinde doğduğu, büyüdüğü ve hayata katıldığı en küçük sosyal kurum olan ailenin insanlığın en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.’ Gençlere mutluluğun tek formülünün anne+baba+çocuk şeklinde olduğu, imtihan dünyası olan dünyada kişinin en önemli üssü, siper ve karargâhının ‘aile’ olduğu bilinci aşılanmalıdır‘ dedi. Uzman Cemil PASLI konuşmasında şunları söyledi. ‘Ailenin temel taşlarının; (9S) sohbet birliği (iletişim), sofra birliği, seccade birliği (inanç), seyahat birliği,(okumak), samimiyet, sistem ve sabır birliği olduğu unutulmamalıdır. Bu dokuz ‘S’ i bir arada tutan en önemli faktörün ise sabır olduğu zihinlere kazınmalıdır.  Ailede ‘hak’ merkezli değil, ’fazilet’ merkezli bir bakış açısının yerleştirilmesi gerektiği bilinci, aileye yük olma değil, ailede yük almanın mutluluğun önemli formüllerinden olduğu unutulmamalıdır.“

Öğleden sonra saat 14:00’de Uşak Üniversitesi’nde gençlere hitabeden Uzman Cemil PASLI’ya üniversite rektörü Prof. Dr. Sait ÇELİK ve İl Müftüsü Fuat ALTINDAŞ Tarafından plaket takdim edildi. Konferansın sonunda Cemil PASLI Bey ‘AİLE HUZUR ve MUTLULUĞU için 9S’ kitabını alanların kitaplarını imzaladı.

Daha geniş bilgi için : http://www.usak-muftulugu.gov.tr/Haber_Detay.aspx?id=150

Yorum Ekle