İlim Yayma Cemiyeti’nde Ailede Din Eğitimi semineri verdik…

İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi’nce düzenlenen #AiledeDinEğitimi seminerleri kapsamında;

● “Medya, Aile ve Mahremiyet” ● “Ev ortamının düzenlenmesi, ev etkinlikleri” başlıklarıyla

M. Büyükkaplan Tıp Yurdu’nda konferans verdik.

Yorum Ekle