Kelam Bilim Dalında “doktor” olduk. Hamd olsun.

Kıymetli dostlar,

2017 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde eğitimimi, “Kelam İlminde Yenilik Arayışları ve M. Şerefeddin Yaltkaya’nın İctimai Kelam Projesi” başlıklı tezimi savunarak kelam bilim dalında doktor oldum. Bu süreçte emeği olan bütün hocalarıma ve beni sürekli destekleyen aileme yürekten teşekkür ederim.

We became "doctor" in the Department of Kalam. Thank you.
Dear friends,

In 2017, I defended my education at the Social Sciences Institute of Necmettin Erbakan University and defended my thesis titled "The Search for Innovation in the Science of Kalam and M. Şerefeddin Yaltkaya's Social Theology Project" and became a doctor in theology department. I would like to express my heartfelt thanks to all my teachers and my family who have always supported me throughout this process.

Yorum Ekle