Bozyazı’da Ailede Huzur ve Mutluluğun Temel Kuralları anlatıldı.

Bozyazı Müftülüğü, “Ailede Huzur ve Mutluluğun Temel Kuralları” konulu bir konferans tertip etti.

Konferansa, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Konya İl Müdür Yardımcısı, Aile Uzmanı Cemil PASLI konuşmacı olarak katıldı.

Tekeli Mehmet Akif Ersoy Kur’an Kursu Öğreticisi Hafız Mustafa BAĞCI’ nın Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra sahneye çıkan İlçe Müftüsü Adem BEBEK, ailenin Cennette kurularak dünyaya taşındığını, bu nedenle ailenin insanların dünyadaki Cenneti olması gerektiğini belirterek, bu müessesenin insanlık tarihi kadar eski olduğunu ve üzerinde Allah’ın hassasiyetle durduğunu söyledi. Ancak, en sağlam kale özelliğinde olan bu yapının zamanla yıprandığını ve sıcaklığını sürekli kaybederek, çok zayıf hale bir geldiğini belirtti. “Bu nedenle içeriği aile olan programları daha sık ve sürekli olarak gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Ailenin yerini hiçbir maddi imkân ile doldurmak mümkün olmadığı gibi onsuz huzur bulmak da mümkün değildir” dedi.

Programa konuşmacı olarak katılan Uzman Cemil PASLI da; hazırladığı sunum eşliğinde “Aile Huzur ve Mutluluğu İçin 9 (Dokuz) S” diye isimlendirdiği mutluluk formüllerini açıkladı. “Sohbeti Paylaşmak”, “Sofrayı Paylaşmak”, “Sevgiyi Paylaşmak”, “Sabrı Paylaşmak”, “Seccadeyi Paylaşmak”, “Sayfayı (okumayı ve yazmayı) Paylaşmak”, “Seyahati Paylaşmak”, “Samimiyeti Paylaşmak” ve “Sistemi Paylaşmak (bütün paylaşılan unsurları birlikte planlamak)” başlıklarıyla formüle etti. Kur’an’dan ayetler ve Hz. Peygamber’den (s.a.s.) hadisler ve Sünnet ‘teki uygulama örnekleri ile izah ettiği konuşmasını uzman ve düşünürlerin görüşleri ile de destekledi.

Programın sonunda “Aile Huzur ve Mutluluğu İçin 9 (Dokuz) S” isimli kitabını imzaladı.

Canlı bir sunum tarzı ve dikkat çekici örneklerle gerçekleşen konferansa katılanlar oldukça memnun ayrıldılar.

Bozyazı Müftülüğü, “Ailede Huzur ve Mutluluğun Temel Kuralları” konulu bir konferans tertip etti. Konferansa, Aile ve Sosyal  Politikalar Bakanlığı Konya İl Müdür Yardımcısı, Aile Uzmanı Cemil PASLI Adeta vatandaşları büyüledi.

Konferansa Yoğun ilgi vardı Salon tıklım tıklım doldu.

Paslı, konferanstan sonra kitaplarını imzaladı.

Daha geniş bilgi için:

http://www.bozyaziajans.com/ilce-muftulugu-ailede-huzur-ve-mutlulugun-temel-kuralari-koferansa-yogun-ilgi-vardi-742h.htm

Yorum Ekle