Yelkenleriniz sabit mi?/Are your sails stable?

Bilge bir insan her zaman ki gibi öğrencilerine ders veriyordu.

Öğrencisinin biri hayatın ne kadar zor ve stresli olduğundan yakındı.

“Hocam hayat çok zor, çok zor şeylerle uğraşıyoruz, üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Dert, musibet, hastalık, borç hiç bitmiyor. Ne olacak bu halimiz diye söylendi hocasına gamlı, gamlı.”

Hocası, eline bir bardak su aldı ve suya bir avuç da tuz attı.

Öğrencisine, bardağı uzatıp “iç bakalım bu suyu” dedi.

Öğrencisi sudan bir yudum içer içmez refleks olarak püskürdü, “bu su çok tuzlu hocam içmek mümkün değil” dedi.

“Peki, anladım” dedi hocası “haydi şimdi göl kenarına gidelim” dedi.

Hoca diğer öğrencilerini de alarak bu önemli hayat dersine devam etmek üzere göl kenarına gitti.

Gölün suyu tatlıydı… Aynı miktarda bir avuç tuzu, gölün içine attı hoca ve “haydi evladım şimdi buradan bir bardak su doldur ve iç” dedi.

Öğrenci bardağı aynı tuzun karıştırıldığı gölün suyundan doldurdu ve içti.

Hocası sordu: “Nasıl tadı?”

Öğrenci cevap verdi:

“Harika bir tadı var” hocam diye cevap verdi.

Bu uygulamalı dersten sonra hoca işin özünü ifade etti.

“Hayatın zorlukları da bu olayda olduğu gibi. Siz biraz geniş gönüllü, engin gönüllü, sabırlı, tevekkül sahibi olursanız günlük hayatın stresini, zorluklarını göl gibi içinizde eritirsiniz, kendinize bir değer olarak katar ve daha kolay atlatırsınız ve o size zarar vermez. Ama bir bardak su gibi dar bir kalbe, gönle, kuş gibi küçük bir kursağa sahip olursanız tabi ki canınız yanar, kalbiniz daralır, göğsünüz yanar, üzülür ve bitap düşersiniz.”

Hayat yolculuğu, engin okyanusta(dünya hayatı) hedefimiz olan limana(cennet) ulaştırmanız gereken geminin kaptanlığı gibi dostlar.

Bu okyanusta, dev dalgalar, buz dağları, korsanlar, fırtına, yıldırım, şimşek, açık denizin belirsizliği v.b. binlerce tehlike ve riskle mücadele edeceksin, sahili selamete çıkana kadar…

Gps bağlantınız (Rabbiniz’le), pusulanız(Kuran-ı Kerim’le), kaptan(Hz. Muhammed s.a.v.) supervisor/gözetmenliği ve bolca okuyacağımız önceki yolcuların tecrübeleri işimizi kolaylaştıracaktır.

Hayat yolu sürekli kendisi geliştiren, yenileyen, güçlendiren göl gibi geniş gönle sahip olanlar için keyiflidir.

Kendini yenilemeyen, bilgileri, kafa ve gönlü geçmişte kalmış kişiler için ise elem, endişe ve stres yoludur.

Yelkenleri sabit olanların yapacağı tek iş yelkenlerine uygun rüzgarı bekleme zavallılığı ve çaresizliğidir.

Yelkenleri Gps ile ilahi bilgi kaynağından her an yenilen taze güncel bilgiyle hareket eden bahtiyar kaptanlar için sahili selametin yolu da tatlı bir maceradır yalnızca.

Unutmayın! Kimse sizin yolda karşılaştığınız fırtına, zorlukla gibi mazeretleri dinlemek istemez. Önemli olan gemiyi hedef limana sağ-salim getirip getiremediğinizdir.

Are your sails stable?

A wise person taught her/his students as usual.

One of her students complained about how difficult and stressful life was.

“Life is very difficult, we are dealing with very difficult things, we are trying to overcome. Sorrow, misfortune, illness, debt never end. He was told what will happen to our teacher with sorrow and sorrow. “

Her teacher took a glass of water and threw a handful of salt into the water.

She handed the glass to her student and said “let’s see this water”.

As soon as her student took a sip of water, she reflexively sprayed, “This water is too salty, my teacher said,” It is impossible to drink.

“Well, I got it,” said her teacher, “let’s go to the lake now,” she said.

Hodja took her other students and went to the lake to continue this important life lesson

The water of the lake was sweet … The teacher threw the same amount of salt into the lake and said, “Come on my child, fill a glass of water from here and drink.”

The student filled the glass from the water of the lake in which the same salt was mixed and drank.

His teacher asked: “How does it taste?”

The student answered:

“It has a great taste,” replied my teacher.

After this practical lesson, the teacher expressed the essence of the work.

“The difficulties of life are as well as in this case. If you have a little broad volunteering, vast volunteering, patience, and trust, you will melt the stress and difficulties of daily life in you like a lake, add value to yourself and overcome more easily, and it will not harm you. But if you have a narrow heart like a glass of water, a heart, a small crop like a bird, of course you will hurt, your heart will constrict, your chest will burn, you will be sad and exhausted. “

Life journey, friends like the captain of the ship that you have to deliver to the port (heaven), which is our destination in the vast ocean (worldly life).

In this ocean, giant waves, ice mountains, pirates, storm, lightning, lightning, uncertainty of the open sea, etc. You will fight against thousands of dangers and risks, until the beach is safe …

Your GPS connection (with your Lord), your compass (with the Quran), the captain (Prophet Mohammed s.a.v.) supervisor / supervisor and the experience of previous passengers we will read a lot will make our job easier.

The life path is enjoyable for those who have a wide heart like a lake that constantly develops, renews and strengthens itself.

For people who cannot renew themselves, whose knowledge, mind and heart are in the past, it is a way of pain, anxiety and stress.

The only job those with fixed sails will do is the misery and despair of waiting for the wind suitable for their sails.

The way to salute the coast is just a sweet adventure for the lucky captains whose sails move with the fresh and updated information that is always eaten from the divine information source with GPS.

Remember! Nobody wants to listen to excuses such as the storm and difficulty you encounter on your way. The important thing is whether you can bring the ship safely to the destination port.

Yorum Ekle