Sözün MasterChefi olmak istiyorsanız sunum tabağınıza emek verin / If you want to be your word MasterChef, put effort into your presentation plate.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun hazırlayıp sunduğu MasterChef Türkiye yemeğe ve mutfağa dair harika bilgiler sunuyor izleyenlere.

Zira mutfak ve orada pişen lokma ruh ve beden sağlığımız için çok önemli.

Mevlevilikte eğitim mutfaktan başlar ve Mevleviliğin baş aşçısı Ateşbazı Veli ışık saçmaya devam ediyor.

Bu önemden dolayı Ailede Huzur İçin 9 S’den 2.si: Sofra Birliği.

Biz de ailecek keyifle ve bir talebe ilgisiyle takip ediyoruz.

Gazeteci-Yazar olarak MasterChef’ten öğrendiğim bilgileri iletişim alanına da taşımak istedim.

Bağırsakların ikinci beyin olduğu kabul ediliyor…

Dolayısıyla okuyarak ve dinleyerek birinci beyni, zihni, kalbi, Rabbani latifeleri doyururken;

Yediklerimiz ve içtiklerimizle ikinci beyin bağırsak mide ve diğer iç organlarımızı besliyoruz.

Gelin bugün sunum tabağı üzerinden sözün önemine yakından bakalım.

Sunum tabağı için açık renkli, iştah açan, yemeği gösteren renkli ve geniş tabaklar seçilmeli.

Söz söylerken de, güler yüzlü, tatlı sözlü, yumuşak bir üslup tercih edilmeli.

Sunum tabağının en az %40’ı boş olmalı.

Söz söylerken de, kelimeleri tane tane, aralarında boşluk bırakarak ve muhatabımızla göz temasıyla dinleyebildiğinden ve anlayabildiğinden emin olarak konuşmalı.

Sunum tabağında yenmeyecek bir element asla olmamalı.

Söz söylerken de, anlamı desteklemeyen, manaya hizmet etmeyen bir kelime, harf, edat, tavır, eda bulunmamalı.

Sunum tabağında kullandığımız bütün elementleri yakından tanımalı ve muhatabımıza hitap ettiğinden emin olmalıyız.

Söz söylerken de, kullandığımız bütün kelimelerin ontoloji ve epistemolojisine hâkim olmalı, muhatabımızın kültür ve seviyesini okşayanları tercih etmeliyiz.

Sunum tabağında elementlerin uyumuna dikkat etmeliyiz.

Söz söylerken de, seçtiğimiz kelimelerin muhatabın cinsiyet, yaş, ırk, renk v.b. özelliklerine uyumuna özen göstermeliyiz.

Sunum tabağında ana elementi destekleyen katkı maddeleri(tuz ve baharatlar) öne geçmemeli.

Söz söylerken de, ana fikri desteklemek için getirdiğimiz misal ve katkılar, ana fikrin önüne geçmemeli veya gölgelememeli.

Sunum tabağında kullandığımız bütün elemanların iyice pişmiş olduğundan, çiğ ya da yanık olmadığından tadına önce kendimiz “tadım kaşığı” ile bakarak emin olmalı, sonra servis etmeliyiz.

Söz söylerken de, manayı ve manayı gergef gergef ördüğümüz kelimelerin zihin ve gönül dünyamızda iyice piştiğinden, çiğ veya yanık olmadığından emin olmalı, sonra konuşmaya başlamalıyız. Zor konularda çok candan dostlarımıza sözümüzü tattırmalı sonra kamunun dikkatine sunmalıyız.

Sunum tabağınızı tadarken muhataplarınıza dikkatle bakın! Yüz hatlarından ve sözlerinden aldığınız geri dönüşümleri bir sonraki hazırlayacağınız sunum tabağında değerlendirin.

Söz söylerken de, muhatabınızla mutlaka göz teması kurun ve yüz hatlarına dikkat edin, onu rahatsız eden olumsuz/olumlu aldığınız bütün geri dönüşleri sonraki üslubunuzun dizaynında kullanın.

Sunum tabağınızda elementleri kullanırken özgünlüğünüzü gösterin. Başkasını taklit etmeden tabağa kendi mührünüzü vurun, deneyin, deneyimleyin, korkmayın! Ancak bu sayede Masterchef olabilirsiniz.

Söz söylerken de, kendinize ait bir üslubunuz, haliniz, edanız olsun.

Özgür bırakın kelimelerinizi!

Başkası olmayın, başkasını taklit etmeyin!

Benzemesin kimse size ki tavrınıza kurban olsunlar.

Vahid olan Allah sizi başka insanlarla ortak vasıflarla yaratırken,

Ehad olan Allah aynı zamanda o ortaklıkların hepsinde bir farklılık ve özgünlük koymuş.

İşte bu benzerliği (vahidiyet) ve özgünlüğü (ehadiyet) sözlerinize, tavrınıza, edanıza, üslubunuza yansıtın.

Aynı tellerden oluşan enstrümandan müzik çıkmaz.

Bu mevzuda daha çook söz söylenebilir, ama arife işaret yeter.

Kısaca; sözün MasterChef’i olmak istiyorsanız sunum tabağına emek verin, dikkat edin!

If you want to be the MasterChef of the word, put effort into your presentation plate.

Mehmet Yalcinkaya, Danilo Zanna and Somer Sivrioğlu Prepared and presented by MasterChef Turkey offers great information about dining and kitchen to the audience.

Because the kitchen and the bite cooked there are very important for our mental and physical health.

Education in Mawlawi starts from the kitchen and Firebase Veli, the chief cook of the Mevlevi, continues to shine.

Because of this importance, the second of the 9 S for Peace in the Family: Table Union.

We follow it with pleasure and interest in a demand.

As a journalist-writer, I wanted to transfer the information I learned from MasterChef to the field of communication.

The intestines are considered to be the second brain …

Therefore, while feeding the first brain, mind, heart and Rabbani by reading and listening;

We nourish our second brain, intestine, stomach and other internal organs with what we eat and drink.

Let’s take a closer look at the importance of the word on the presentation plate today.

Light colored, appetizing, colored and wide plates should be chosen for the presentation plate.

While speaking, a friendly, sweet and soft style should be preferred.

At least 40% of the presentation plate must be empty.

When speaking, she should speak the words individually, leaving a space between them and making sure that he/she can listen and understand with eye contact with our interlocutor.

There should never be an element that cannot be eaten on the serving plate.

While speaking, there should not be a word, letter, preposition, attitude or preposition that do not support the meaning or serve the meaning.

We must know all the elements we use in the presentation plate and make sure that it appeals to our interlocutor.

While speaking, we should have a command of the ontology and epistemiology of all the words we use, and prefer those who caress the culture and level of our interlocutor.

We should pay attention to the harmony of the elements we use in the presentation plate.

While speaking, the words we choose are related to the addressee’s gender, age, race, color, etc. We must take care of the harmony with the features.

The additives (salt and spices) that support the main element in the presentation plate should not be prominent.

While speaking, the examples and contributions we bring to support the main idea should not preclude or overshadow the main idea.

We should make sure that all the elements we use in the serving plate are cooked thoroughly and that they are not raw or burnt, by first looking with a “tasting spoon” and then serve.

While speaking, we should make sure that the words that we knit the meaning and meaning are cooked well in our world of mind and heart, not raw or burnt, then we should start talking. In difficult matters, we should make our friends feel our promise and then bring it to the attention of the public.

Look carefully at your interlocutors while tasting your presentation plate! Use the recycles you get from the facial features and words on the presentation plate you will prepare next.

While speaking, make sure to make eye contact with your interlocutor and pay attention to facial features, and use all the negative / positive feedback that disturbs him / her in the design of your next style.

Show your originality when using the elements on your presentation plate. Put your own seal on the plate without imitating anyone else, try it, experience it, don’t be afraid! Only in this way can you become a Masterchef.

While speaking, you should have your own style, mood, and manner.

Free your words!

Do not be someone else, do not imitate someone else!

Nobody resembles you, so they will sacrifice your temper.

While Allah, who is the evident, creates you with common qualities with other people,

Allah, who is the Ehad, also put a difference and uniqueness in all those partnerships.

Reflect this similarity (revelation) and originality (proficiency) in your words, attitude, manner and style.

Music does not come out of the instrument consisting of the same strings.

Much more can be said about this, but the eve is enough to indicate.

Briefly; If you want to be the MasterChef of the word, pay attention to the presentation plate!

Yorum Ekle