Sallanan Koltukta Ömür Muhasebesi

İnsan nedir?

Sorusunun bende ki cevabı: “İnsan= Hakikattir.”

Hakikatten ayrılan canlı var ya; o artık insan değildir.

Hayvanlardan da aşağı, kâinatın en zararlı, en tehlikeli, en çukur varlığıdır.

Hakikat, insanın dünya urbasıdır.

Hakikatten uzaklaşan insan üzerine dünyanın en cafcaflı elbiselerini giyse de çıplaktır, çirkindir, iğrençtir.

Sokrates, yargılanırken yaptığı savunmasında bu konun altını şöyle çizdi:

“Peki Sokrates, seni ölüme sürükleyen bir yaşamdan utanmıyor musun?

-Bir insan ölür müyüm, kalır mıyım diye düşünmemeli; bir iş yaparken doğru mu, eğri mi davrandığını, yiğit bir insan gibi mi, yoksa ödlek bir insan gibi davrandığını düşünmelidir yalnızca.” (Sokrates’in Savunması, Batıya Yöne Veren Metinler, 117)

Platon’da, hakikati her şeyi görmemizi sağlayan güneşe, ışığa benzetti:

“Güzel ve doğru olan her şeyin evrensel sebebi, bu görülebilir dünyadaki ışığın ve bu ışığın efendisi, bilgi dünyasındaki akıl ile hakikatin idea’sı, en büyük kaynağının iyi idea’sı olduğu anlaşılır. Gerek devlet işlerinde, gerekse özel yaşamda bilgece hareket etmek isteyen kişinin görmesi gereken bu iyi/hakikat ideası’dır.” (Platon/Devlet, Batıya Yöne Veren Metinler, 123)

Seneca, “mutlu yaşama dair aklın kullanımı” konusunda şu tespiti yapar:

“Aklı başında olmayan insan mutlu olamaz, en iyi olanın yerine kendisine zarar verecek olanı seçenini de aklı başında olmaz. Dolayısıyla mutlu insan doğru muhakeme yapabilen insandır; mutlu insan, her ne olursa olsun, kendi payına düşenle(nasibiyle) tatmin olan ve içinde bulunduğu şartlarla barışık olan insandır; mutlu insan tüm varoluş koşullarının değerini aklın biçmesine izin veren insandır.” (Seneca, Mutlu Yaşama Dair, Batıya Yön Veren Metinler, 156)

Plotinos, ruhun mahiyeti ve misyonunun yüceliğine işaret eder:

“Ruhların Tanrı’ya dair tüm bilgisizliklerinin nedeni, dünyanın nesnelerine değer vermeleridir ve kendilerini küçümsemeleridir. Çünkü insan bir nesne peşinden koşuyors ve ona hayran oluyorsa , bu, kendini nesneden aşağı görmesi demektir: Bu kişi, doğmaya ve ölmeye mahkum tüm nesnelerden daha aşağıya yerleştiğinden; kendinin, bildiği şeylerin en değersizi ve en fanisi olduğuna inandığından, Tanrı’nın gücünü ve doğasını ruhuna asla yerleştiremez. Bu sebepten insan önce ruhunun yüceliğini, sonra nesnelerin ruh karşısında değersizliğini bilerek asıl hedefinin Tanrı’yı tanımak ve onunla bütünleşmek olduğunu kavramalıdır.”(Plotinos, Enneadlar, Batı’ya Yön Veren Metinler, 157)

Sözün özü; ruha binek olması için verilen bedenin ihtiyaçlarını abartıp, nesnelere olan ilgiyi abartıp ruhu incitmek akıllı bir insana yakışır mı?

Ruhun aynadaki yansıması vicdan insanın gerçek mutluluk parametrelerini ortaya koyar.

Vicdan hakikatle arkadaştır, hatta hakikat vicdanın gıdası ve cilasıdır.

Bir iş yapacağınıza sağa sola bakmadan önce vicdanınıza danışın.

Şu ölçüyü hayatınızın merkezine koyun, ben öyle yapıyorum.

Bu yönteme “sallanan koltukta ömrü muhasebesi” ismini verdim.

Allah’ın sağlıklı ve uzun bir ömür verdiğini ve 90 yaşında eşinizle birlikte evinizin balkonunda açık olan ufka bakarken sallanan koltukta bir taraftan sallanırken diğer taraftan çocukluğunuzdan itibaren ömrünüzü bir film şeridi gibi gözünüzün önünden geçirdiğinizi düşünün.

O şeritte neler vicdanınızı ferahlatıyor, soğutuyor, sevinçle dolduruyor…

Ve neler vicdanınızı kanatıyor, yakıyor, acı, elem ve gözyaşına sebep oluyor…

Her gün bu muhasebeyi gözümün önüne getirir ve yaparım.

Hesaba çekilmeden önce hesaba çekmek, telafi edebileceğimiz işler varsa bir an evvel yerine getirmek akıllı insanların yoludur.

Sallanan koltukta vicdanınızın rengi ahirette de cennette mi, cehennemde mi olacağınızı net bir şekilde gösterecektir.

Rabbim ileri de bir zamandan değil, iyilik veya kötülüğün sonuçlarından “an” lık olarak bahsediyor:

“İyiler cennette ve kötüler cehennemdedir.” (İnfitar, 82/13-14)

Life Accounting in the Rocking Chair

What is human?

My answer to his question is: “Human = Truth.”

There is a living thing that is separated from the truth; he is no longer human.

Lower than animals, it is the most harmful, most dangerous and hollow creature in the universe.

Truth is man’s world cloak.

A person who strays from the truth is naked, ugly and disgusting, even if he wears the most garish clothes of the world.

Socrates underlined this issue in his defense while he was on trial:

“Well, Socrates, aren’t you ashamed of a life that has driven you to death?

-A person should not think whether I will die or stay; he should only consider whether he is doing something right or crooked, acting like a valiant man or a coward.” (Socrates’ Defense, Westward-Westing Texts, 117)

In Plato, he compared the truth to the sun, the light, which enables us to see everything:

It is understood that he is the universal cause of all that is beautiful and true, the lord of light and this light in this visible world, the idea of ​​reason and truth in the world of knowledge, the idea of ​​good as its greatest source. It is this idea of ​​good/truth that a person who wants to act wisely in both state affairs and private life should see.” (Plato/The State, Westward-Orienting Texts, 123)

Seneca makes the following determination on “the use of reason for a happy life”:

“A person who is not in his right mind cannot be happy, and he who chooses the one that will harm him instead of the best one cannot be sane. Therefore, a happy person is a person who can reason correctly; a happy person is a person who is satisfied with his share (with his share) and who is at peace with the conditions he is in; A happy person is one who allows reason to determine the value of all conditions of existence.” (Seneca, On the Happy Living, Westward-Leading Texts, 156)

Plotinos points to the sublimity of the spirit’s nature and mission:

“All the ignorance of spirits about God is due to their valuation of the objects of the world and their self-contempt. Because if a person chases after an object and admires it, it means that he sees himself inferior to the object: since this person is placed lower than all objects that are destined to be born and die; Because he believes himself to be the most worthless and mortal of all that he knows, he can never put God’s power and nature into his soul. For this reason, a person should first realize the greatness of his soul, then the insignificance of objects before the soul, and realize that his main goal is to know God and integrate with him.”(Plotinos, Enneads, Texts Guiding the West, 157)

The essence of the word; Is it appropriate for a wise person to exaggerate the needs of the body, which is given to the soul to mount, and to hurt the soul by exaggerating the interest in objects?

The reflection of the soul in the mirror reveals the real happiness parameters of the conscience.

Conscience is friends with truth, even truth is the food and polish of conscience.

Consult your conscience before looking left or right before doing a job.

Put that measure at the center of your life, that’s what I’m doing.

I named this method “rocking chair life accounting”.

Imagine that Allah gives you a healthy and long life, and that you and your 90-year-old spouse are looking at the open horizon on the balcony of your house while you are rocking on the rocking sofa on one side and on the other hand, you are passing your life like a film strip since your childhood.

What refreshes your conscience, cools you, and fills you with joy…

And what makes your conscience bleed, burns, causes pain, sorrow and tears…

I visualize and do this accounting every day.

It is the way of smart people to take into account before they are taken into account, and if there are things that we can make up, to do them as soon as possible.

The color of your conscience in the rocking armchair will clearly show whether you will be in heaven or hell in the hereafter.

My Lord does not speak of a future time, but speaks of the results of good or evil as “instantaneous”:

“The good are in heaven and the bad are in hell.” (Infitar, 82/13-14)

Yorum Ekle