Mutluluk ve başarı için 3+3 formülü

İmtihan için gönderildiğimiz şu kısa dünya hayatında temel amacımız dünya/ahiret mutluğudur.

Bu mutluluğa ulaşmak için başarı bir araçtır.

Bu sebeple amaç mutluluk, araç başarıdır.

3+3 şekliyle formülleştirdiğimiz 6 ilke ile hem başarı hem de mutluluğu elde etmemiz mümkün.

Önce mutluluk için 3 ilke ile başlayalım.

Hayatta yaptığımız tercih ve seçimlerde önceliklerimizi 3 temel esasa göre yapacağız:

  1. Yaratıcımızla ile ilişkilerimiz en üstte ve temel belirleyicimiz olmalı.
  2. Mutlaka aile kuracağız ve eşimizle ilişkiler 2 . sırada önemli olacak.
  3. Anne/babamız ve çocuklarımız 3. Sıradaki yerlerini alacak.

Bu sıralamayı bozanlar mutluluk konusunda ciddi sıkıntı yaşayacaklardır.

Özellikle annelerin çocukları olduğunda eşlerini çocuklarının arkasına atmaları aile huzur ve mutluluğuna ciddi zararlar veriyor.

Anne babalar pederşahi(büyük odaklı) olan aile yapımızı veledşahi(çocuk eksenli) yaparak çocuklarına yoğunlaşıp hem onların sağlıklı gelişmelerini engelliyor hem de eş ve diğer çevrelerini ihmal ediyorlar.

Peygamberimiz bu tehlikeye “Ahir zamanda cariye(anne)/köle(baba) efendisini doğuracak” sözüyle dikkat çekmiştir.

Başarı için 3 temel ilkeye gelince;

  1. Özgüven
  2. Zihni arka plan
  3. Sosyal Çevre

Bu 3 ilke de saç ayağı şeklinde birbiri siz olmaz, birbirine destek veren esaslardır.

3+3 ilkesini hayata tatbik ederken dünya ahiret dengesini de hesaba katmamız gerekir.

Dünya da her şey pay dır dostlar; paydalar ahirette verilecektir.

Dünya da her nimet bit tarafı ile eksiktir ve hamd, dua, sabır ve ibadetle hayatımıza devam edersek o nimetin tamam ve baki olanı ahirette bize bedi bir hayatla beraber ikram edilecektir.

“Hatırlayın ki, Rabbiniz size şöyle buyurmuştu: “Eğer şükrederseniz, elbette size (nimetimi) artırırım, eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.”  İbrahim, 14/7.

Ayette geçen “şükrederseniz artırırım” müjdesinin tamamı cennet ve bedi bir ömür ve vücutla tamamlanacaktır inşallah.

Bu sebeple diğer insanlara bakıp “bende niye şu yok, onda niye bu var” demeden önümüze bize özel imtihan yol ve sorularına odaklanıp kulluğumuzu yaşayalım.

O halde şu kısa dünya imtihan salonunda soruları 3+3 formülüyle sabırla çözüp ahirete doğru koşmak her iman sahibi müminin yapacağı en akıllıca iştir.

Veysel eli ni’deceksin

Herkes ettiğini bulur

Önüne bak düşeceksin

Doğru gitsen utaşırsın.

Aşık Veysel Şatıroğlu

Yorum Ekle