Küçük adımlar; büyük sonuçlar/ Small steps; great results.

Hayatta iyilikte kötülükte küçük adımlarla başlar.

Çizgi film gibidir serencamımız.

Kare kare fotoğraflardan oluşur ve hızla çevrildiğinde yekpare gözükür.

O fotoğraf kareleri bizim verdiğimiz pozlardır.

İyi iyiyi mayaladığı gibi, kötü de kötüyü mayalar.

İyi niyet işin besmelesidir.

İyi niyet duadır.

İyi niyet, iyiye yorma, hüsnü zan.

İyi bir hayat istiyorsak küçük adımların bizi nereye götürdüğüne odaklanacağız.

İyi bir hayat filmi çıksın istiyorsak verdiğimiz pozlarla oluşan fotoğraf karelerine dikkat edeceğiz.

Her günah kalpte bir siyah nokta bırakıyor.

Tövbe istiğfarla temizlenip o günahı oluşturan arkadaş, çevre ve şartlardan uzaklaşılmazsa günah günahı çekiyor…

Taa… kalbi tamamen karartana kadar.

Dua ve tevekkül bir elimizde hayır resimleri için fırça,

İstiğfar ve tövbe günahları silmek için diğer elimizde silgi olmalı.

Şu küçük, değersiz, ne önemi var, ne alakası var dememeli, hayatta iyilik ve kötülük adına her şeyi önemsemeliyiz.

“Küçük yolsuzluk cilt kanseri gibidir, baş etmenin yolu var.  Yüksek derecede yolsuzluklar kolon kanseri gibi daha kötüdür, geç kalmadan teşhis edersen tedavi olabilir. Ama kleptokrasi beyin kanseri gibidir, ölümcüldür ya da tedavi çok zordur.” Christopher Kolenda

Ciltte küçük egzamalarla başlıyor sağlığın kaybedilmesi; önemsenmezse içeriye doğru devam ediyor.

Küçük hata ve günahlarla başlayan manevi hayatın hastalığı da; önemsenmezse içeriye doğru derinleşip kalpten imanın çıkmasıyla tamamlanıyor.

Rabbim bu sebepten “zerre miskal” diyerek küçük adımlara dikkat çekiyor:

“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür.” Zilzal, 99/7-8.

Hayatı teenni ile, ağır adımlarla yaşayıp, ayrıntıların kıymetini bilip, acelden uzak durup, her saliseni değerli kılmak akıl ve kalbi birlikte çalıştıran bahtiyarların tercihidir.

Unutmayalım!

Şeytan ayrıntılarda gizlenip oradan yürüyor.

Dikkatimiz küçük adımlarda olsun, büyük adımlar kendiliğinden düzelir.

Small steps; great results.

It starts with small steps in life, good and bad.

Our serencam is like a cartoon.

It consists of frame-by-frame photos and appears solid when quickly flipped.

Those photo frames are our poses.

Just as good ferments good, so bad ferments evil.

Goodwill is the basis of work.

Goodwill is prayer.

Good intentions, don’t tire yourself, think well.

If we want a good life, we will focus on where small steps take us.

If we want a good life movie to come out, we will pay attention to the photo frames formed by the poses we give.

Every sin leaves a black spot in the heart.

If repentance is cleansed with repentance and the friend, environment and conditions that created that sin are not removed, sin suffers from sin…

Taa… until her heart completely blacked out.

Prayer and tawakkul in one hand brush for charity pictures,

We must have an eraser in our other hand to erase sins of forgiveness and repentance.

We should not say that small, worthless thing, it doesn’t matter, we should care about everything in the name of good and evil in life.

“Minor corruption is like skin cancer, there is a way to deal with it. High degrees of corruption are worse like colon cancer, it can be cured if diagnosed early. But kleptocracy is like brain cancer, it is fatal or very difficult to cure.” Christopher Kolenda

It starts with small eczema on the skin, loss of health; If ignored, it continues inwards.

The disease of spiritual life, which begins with minor mistakes and sins; If it is not heeded, it will deepen inward and be completed with the emergence of faith from the heart.

For this reason, my Lord draws attention to small steps by saying “a particle mikal”:

“Whoever has done an iota of good will see it. Whoever has done an iota of evil will see it.” Zilzal, 99/7-8.

It is the choice of the fortunate people who make the mind and heart work together, to live life with a teenager, with slow steps, to appreciate the details, to stay away from haste, and to make every second precious.

Do not forget!

The devil hides in the details and walks from there.

Let’s pay attention to small steps, big steps will correct themselves.

Yorum Ekle