İktisatta 7+7 kuralı

Aklını kullanan insan için kainatta aşikar bir mizan(ölçü) görünüyor.

“Gökyüzünü O yükseltti ve (her şeyde) ölçü (ve denge)yi (O) koydu.” Rahman, 55/7.

Akıl sahiplerine düşen; her şeyin bir ölçü ve mizan içerisinde yaratıldığı sünnetullah yasalarını önce iyi tanımak, sonra o yasalara uygun bir hayat nizamı tesis etmek ve bir ömür o düzene uygun yaşamaktır.

Eğitimde, siyasette, iktisatta, sanat ve estetikte, kısaca aile ve toplum hayatında her şey de yapmamız gereken bu.

Bu yazımızın konusu ise “iktisat”

Kainatta her şey bir mizan üzerine kendi cirmi ve cismi büyüklüğünde nefes alıyor ve nefes veriyor.

İktisadi hayatta Rabbim dünyada 7 yıllık bolluk, 7 yıl darlık şeklinde bir mizan koymuş.

İktisadi hayat dünya düzeni 7 yıl nefes veriyor(BOLLUK), 7 yıl nefes alıyor(DARLIK).

O halde 7 yıl bollukta yapılacak tasarruf ile 7 yıl darlık rahatlıkla yaşanacak.

Tasarruf bu dünya düzeninin temel yaklaşımı olmalı.

İsraf ve saçıp savurmak ise İblis ve avanelerinin dünya düzenini ve iktisadi dengeyi bozmak için insanları sürükledikleri TUZAK!

Çünkü 7 yıl bollukta tasarruf etmeyen, israf ve saçıp savurmayla geçiren insanlar 7 yıl darlıkta maddi manevi her şeylerini kaybediyorlar.

Rabbim merhametiyle bu iktisadi düzeni bize kitabında defalarca anlatıyor:

“Ey Âdemoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” A’raf, 7/31.

“Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.” İsra, 17/26-27.

Ahirzaman deccalinin de en büyük tuzağı İSRAF olacak.

“Eli delik” olacak tabiriyle ifade edilen israf düzeni tüm dünyaya yaygınlaştırılacak ve kişiler ve devletler BORÇLANDIRILARAK esir edilecek.

Bugün dünyanın en gelişmiş ülkeleri de başta olmak üzere yüzlerce ülkenin borçları yıllık gayri safi milli hasılasının 4 katına ulaşıyor.

Boğazına kadar borçlu ülkeler, borçlandıran deccalin askerleri tarafından her açıdan istekleri gibi yönetiliyor.

Peki ne yapmalı?

Hayatımızı tasarruf üzerine bina etmeliyiz.

Hayatımızda zaman ve madde adına kullandığımız her şeyde azami iktisat anlayışıyla hareket etmeliyiz.

“Coşkun akan bir ırmaktan abdest alsanız dahi israf etmeyiniz” buyuruyor Allah Elçisi.

Ekonomi yönetimin gelmiş geçmiş en iyisi bakanımız Hz. Yusuf’a kulak verelim:

Önce Hz. Yusuf “ben Allah’ın bahşettiği ilimle iktisadın uzmanıyım” dedi.

“Yûsuf da, “Beni ülkenin hazinelerine tayin et! Çünkü ben çok iyi korurum ve bu işi bilirim” dedi.” Yusuf, 12/55.

Sonra kıyamete kadar AKILLI insanların istifade edeceği İKTİSAD ANAYASASI maddelerini sıraladı:

“Yûsuf şöyle dedi: “Her zaman yaptığınız gibi yedi sene ekin ekeceksiniz. Sonra yiyeceklerinizden ibaret olan az bir miktar hariç, hasat ettiğiniz ürünü başağında bırakın (böyle saklayın). Sonra bunun ardından, saklayacaklarınızdan az bir miktar (tohumluk) hariç, o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek yedi kıtlık yılı gelecektir. Sonra bunun ardından insanların bol yağmura kavuşacakları bir yıl gelecek; artık o yıl (bolca ürettikleri üzüm ve zeytin) sıkacaklar.” Yusuf, 12/47-49.

Hz. Yusuf iktisadın tüm altın kurallarını, hatta gıdayı saklamanın en ince kurallarını dahi(zahireyi başağıyla, doğal ambalajında saklayın) anlatıyor.

İktisat ve işletmede birey ve ailelerin yaklaşımı toplumun genel yaklaşımını netice veriyor.

Bu sebeple işin özünde bireylerin temel yaklaşımı devletin ve toplumun yaklaşımından çok daha önemli ve belirleyici.

1994, 2001, 2008, 2013, 2018 de yaşadıklarımız size bir şeyler anlatıyor mu?

İbret alın ey akıl sahipleri!

Yorum Ekle