EĞİTİM SİSTEMİ NEREYE ???

Her şeyin başı sağlık değil iyi bir eğitimdir.

Dolayısıyla bir millet ve devletin en önemli önceliği eğitim olmalıdır.

Yıllardır bu konuları yazıyorum. ( www.cemilpasli.com  )

İlkokul köyümde (Çeltek),ortaokul ilçede (Zile Alparslan), Lise

Sağlık Meslek Lisesi(Kırklareli 2+Konya2) 2 Fakülte, Y.Lisans ve Doktora öğrenciliği.

Ve biri Üniversite,biri lise,diğeri ilköğretim 3 çocuğumda okullarda.

Şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Eğitim sistemini yakından gözlemliyorum.

Çok şeyler söylenebilir,söyleniyor. Ama eğitimde en acil nerden başlanmalı sorusunun

cevabı üzerinde durulmalıdır.

Benim bu konuya cevabım: İlköğretim öğretmeni ve ilköğretim sistemidir.

Çünkü gömleğin ilk düğmesi budur.Bu yanlış düğmelenirse…

Önerim:Derhal müfredat değişikliğine gidilmeli sınıf öğretmenleri

Yüksek lisans yapmış sayılarak en az 5 yıllık bir zamanda yetiştirilmelidir.

Eğitimleri arasında uygulama en az %40 olmalıdır.

Ücretleri devlet memurları arasında bilinen birçok meşhur mesleklerden

daha yüksek olmalı ve en zeki gençlerin bu bölümü tercihleri sağlanmalıdır.

Eğitim sisteminin merkezinde OKUL ve ÖĞRETMEN konulmalı.

Okula alternatif tüm kurumların okulun içerinde erimesi sağlanmalıdır.

Okul çeşitliliği artırılmalı, özellikle devlet Özel Sektör ve STK ları okul açma

konusunda teşvik etmeli cesaretlendirmelidir.

Eğitim adına kim ne yapmak istiyorsa bunun adının ve kapsamının mutlaka

Okul çatısı ve formatına yakın olmasına özen gösterilmeli bu kadar yayılmış

çocukların zihinlerini iğdiş eden parçalı yapıya son verilmelidir.

Öğretim-Eğitim dengesinin sağlanması için Uygulama alanları çoğaltılmalı

Okul merkezde dururken 100 lerce farklı uygulama alanından

destek alması sağlanmalıdır.

Başarılı bir eğitim için şu Parametreler esas alınmalıdır.

Eğitim öğretimde ne kalıyor ???

Okuduklarım                   %10

İşittiklerim                       % 20

Gördüklerim                    %30

Görüp-İşittiklerim           %50

Söylediklerim                  %70

Yapıp-Söylediklerim       %90

Milli Eğitim Bakanı ve ekibinin son olarak sistemle ilgili açıklamalarını

dikkatle dinledim. Konuşmaları içerisinde ümidimi yeşerten güzel şeyler var.

Ama Eğitimin bir süreç olduğu gerçeği unutulmadan daha iyiye ve

güzele ulaşmak için azimle,sabırla adımlar atılmaya devam edilmelidir.

Peygamberimiz;‘innemabuistumuallimen-ben muallim(öğretmen)olarak gönderildim’

sözüyle en önemli vasfını eğitimcilik olarak açıklamıştır.

O halde ümmeti olarak bizlere düşen dünyanın en iyi,en etkili eğitim sistemine

yürümek için sürekli çalışmak, çaba göstermektir.

Yorum Ekle