Boş bir kafa şeytanın çalışma odasıdır (Eflatun)

Üç şey insan için en zor şeylerdir:

1.Affedebilmek

2.Sır tutmak

3.Boş (serbest) zamanı değerlendirmek

Bir insanın kumaşının kalitesini öğrenmek istersen serbest zamanlarını nasıl ve nerede değerlendirdiğine bakmak yeterlidir.

İnsan mükemmel bir bilgisayar ve ona yüklenmiş son derece gelişmiş programlara sahiptir. Programlar insanın önüne sürekli iyi-kötü (takva-fücur) seçenekleri sorulmaktadır. Bir soruyu geçen insanın önüne biraz daha zor 2. soru çıkmakta ve bu bir ömür boyu, yakin (ölüm) gelinceye kadar sürmektedir.

Soruları isabetli cevaplandırmakta en büyük desteği ilimdir. İslam’ın ilk emri olan ‘oku’ emri sadece kitaptan okumayı kast etmez belki daha güçlü bir biçimde ‘rabbinin adıyla kainatı gözlemleyip tüm duyularımızla manaları süzmek’ anlamını içermektedir. Çünkü ‘oku’ emrine muhatap olan zat klasik anlamda okuma bilmemektedir. Mesela: Bir saati bir senelik ibadetten daha hayırlı olduğu müjdelenen ‘tefekkür’ bir okuma biçimidir.

Başı rahmet , ortası mağfiret ve sonu bağışlanmak olan günlerin sonuna yaklaşıyoruz. Bu gibi özel zamanların en mühim kazanımı günlük hayatın dizaynını gözden geçirmek , insanın en değerli sermayesi olan zamanı en güzel şekliyle değerlendirebilmek ve bunu bir alışkanlık haliyle diğer 11 aya da yaymaktır.

Şeytanın en çok sevdiği mekan boş bir kafadır. Ve o kafayla boş zamanı ele geçiren şeytan için her şey en ideal durumu ifade eder. O halde Müslüman kafasını , gönlünü ve zamanını bilinçli tercihler yaparak hak ve hakikatle doldurmalıdır.

Bu gün en büyük problemlerimizden olduğunu düşündüğüm bu konuya herkesin dikkatini çekmek isterim. Kişi ve aileler eğer içini hak la dolduramadığı serbest ve geniş zamana sahiplerse bu onlar için en büyük risk alanı anlamına geliyor.

Ailelerle çalışırken ‘günlük yaşam rotası’ yaparız. Her birey için ayrı , aile için ayrı yapılan bu çizelgelerde en çok dikkat ettiğimiz husus serbest-blanko zamanın olamamasıdır. Çünkü blanko zaman tüm riskleri içerisinde bulunduran çok tehlikeli bir zamandır.

Boş kafa , boş zamanın sonucu ya da boş zaman boş kafanın. Zamanlarını bir Ramazan boyunca daha iyi değerlendirdiğine inandığım tüm Müslüman kardeşlerimden ricam: Lütfen bayramdan sonra 15 gün daha gayret edin bu sistemi tüm yıla yayın. Çünkü ; ‘Dünya bir misafirhanedir. İnsan onda az duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir ve kısa bir ömürde ebedi hayatına lazım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir. Hem;

Madem dünya fanidir,

Hem madem ömür kısadır,

Hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur,

Hem madem hayat ı ebediye burada kazanılacaktır,

Hem madem dünya sahipsiz değil,

Hem madem şu misafirhane i dünyanın gayet Hakim ve Kerim bir Müdebbiri var,

Hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır,

Hem madem ‘Allah kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmez’ (Bakara/286) sırrınca hiç kimseye takat getirilemeyecek bir mükellefiyet yükletilmez,

Hem madem zararsız yol zararlı yola tercih edilir,

Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır,

Elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahireti unutmasın ahiretini dünyaya feda etmesin Ebedi hayatını dünya hayatı için bozmasın Malayani (manasız boş) şeylerle ömrünü telef etmesin,

Kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin,

Selametle kabir kapısını açıp ebedi saadete girsin.’ (B. Said Nursi)

Yorum Ekle