Amel defteri / Record of deeds

İnsanı yöneten beynimizin kaptan köşkü hipotalamus, kaptanı da hipofizdir.

Kaptan hipofizin sensörleri ışık odaklı çalışır.

Ayı ve güneşi takip eder o.

Sistemi ışık hareketleri çerçevesinde yönetir.

Bu anlamda “geceyi ihya eden, gündüzü imar eder” sözü kıymetlidir.

Tabii bu durum vücudun otomatik pilotu hipofizce düzenlenen fıtratına konulmuş ideal, olması gereken, sünnetullaha uygun, tabiat uyumlu çalışma sistemdir.

Bir cümle ile ifade ettiğimiz hipofizin yönetimi emrinde çalışan beyin(parlemanto-yasama), beyincik(hükümet-yürütme), vicdan(yargı) gibi milyarlarca bileşenin destek ve katkısıyla gerçekleşir. Bunun ayrıntısı için ilgili kaynaklara müracaat edilebilir.

İrade sahibi insan ısrar ve inatla bu sistemden çıkıp kendi manuel yeni bir düzen(!) kurabilir.

Hipofiz böyle bir ısrar durumunda devreden çıkar emirleri bekler ona göre vücudu yönetmeye başlar.

“İlim kendin bilmektir” aslında tam olarak budur.

İnsan, kitap ve insanlardan aldığı bilgileri kendini tanımak için kullansa kainatla uyumlu mükemmel bir sistemin kendisinde kurulduğunu anlar ve teslimiyet ve tevekkülün zirvesine çıkar.

Bu anlamda önce kendimizi, sistemi iyi tanımalı ve bize özel/özgün bir “günlük yaşam rotası” oluşturmalıyız.

Bu rota hafta içi ve hafta sonu için farklı olabilir.

Ama günün bütün saat ve dakikaları planlanmalı ve yüzde yüze yakın uygulamaya çalışılmalıdır.

Kaizen(adım adım markalaşma) yaklaşımı ile her gün rotamızda iyileştirmeler yaparak bize en uygun hayat düzenini oturtmalıyız.

Ortaokulda “Ticaret Bilgisi” dersimiz vardı.

Sayfanın bir tarafı gelir, diğer tarafı gider ve gün sonu devreden kar/zarar.

İnsan amel defterini her gün tutmalı ve ertesi güne zarar sarkarsa mutlaka telafi etmelidir.

Amel defterinin sayfalarını kendimiz yazıyoruz.

Sıkça dönüp kontrol etmez, bize sadece doğruyu söyleyen, bizi acımasızca eleştirebilen samimi dostlarımıza amel defterimizi sunup, eksikliklerimizi onların gözünden değerlendirmezsek ahirette bu rastgele karalamalar başımıza büyük işler açabilir.

Bizden söylemesi…

(24 Ekim 2021 Konya Kitap Günleri’nde 15.00-21.00 saatleri arası Tyb Konya(220) ve Çim-ke(221) standlarında olacağım. Pandemi de açtığımız arayı kapatmak için dostları Selçuklu Kongre Merkezi’ne bekliyorum.)

Record of deeds

The bridge of our brain that governs the human being is the hypothalamus, and its captain is the pituitary.

The sensors of the captain’s pituitary work focused on light.

It follows the moon and the sun.

It manages the system within the framework of light movements.

In this sense, the phrase “he who revives the night, builds the day” is valuable.

Of course, this is an ideal, ideal, nature-compatible working system that is in accordance with the sunnah of Allah, which is regulated by the pituitary, the autopilot of the body.

The management of the pituitary, which we describe in a sentence, is realized with the support and contribution of billions of components such as the brain (parliament-legislature), cerebellum (government-executive), conscience (judiciary) working under its command. Relevant sources can be consulted for details.

A person with a will can get out of this system with persistence and stubbornness and establish a new order (!) manually.

In case of such an insistence, the pituitary is deactivated and waits for orders and starts to manage the body accordingly.

“Science is knowing for yourself” is exactly that.

If a person uses the information he receives from books and people to know himself, he will understand that a perfect system in harmony with the universe has been established in him and he will reach the peak of submission and trust.

In this sense, first of all, we should know ourselves and the system well and create a special/original “daily life route” for us.

This route may be different for weekdays and weekends.

But all the hours and minutes of the day should be planned and practiced close to one hundred percent.

With the Kaizen (step by step branding) approach, we should make improvements in our route every day and establish the most suitable life order for us.

We had a “Business Knowledge” class in middle school.

One side of the page comes, the other side goes and the profit/loss is carried over at the end of the day.

A person should keep a record of his deeds every day and make up for it if it hurts the next day.

We write the pages of the book of deeds ourselves.

If we do not check back often, present our book of deeds to our sincere friends who only tell us the truth and criticize us ruthlessly, and do not evaluate our shortcomings in their eyes, these random scribblings can lead to great things in the hereafter.

Tell us…

(I will be at the stands of Tyb Konya(220) and Çim-ke(221) between 15.00-21.00 on October 24, 2021 Konya Book Days. I am waiting for my friends at Selçuklu Congress Center to close the gap we opened in the pandemic.)

Yorum Ekle