Akademik Yolculuğun İncelikleri

İki farklı alanda lisans eğitimi aldım.

1988-1993 yılları arasında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1993-1996 yılları arasında ise Sağlık Eğitim Enstitüsü’nden mezun oldum.

1997-2000 yılları arasında ise İslam Mezhepleri Tarihi bilim dalında “İslam Düşünce Tarihinde İlk Akılcılar: Mutezile” teziyle yüksek lisansımı bitirdim.

2004 yılında Kelam bilim dalında başladığım doktora eğitimimi ise Mayıs 2023’te “KELAM İLMİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI VE M. ŞEREFEDDİN YALTKAYA’NIN İCTİMAİ KELAM PROJESİ” başlıklı tezimle tamamladım.

Akademik yoldaki tecrübelerime gelince…

1987 yılında Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun oldum.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan okulumuz yatılı idi.

Lisans düzeyinde eğitim veren Sağlık Eğitim Enstitüsü’nün sınavına girmeniz için sahada en az beş (5) yıl çalışmış olmanız gerekiyordu.

Benim görüşüm bu kural bütün akademik alanlara uygulanmalı.

Lisansı bitiren herkes okuduğu süre kadar sahada çalışmadan, okuduklarını alanda tecrübe ve test etmeden Yüksek Lisans ve Doktora programına girememeli.

Ülkenin eğitim sisteminde en büyük adımlarından biri bu olmalı.

Teori ile uygulama birlikte el ele yürümeli.

Doğduğu yuvada akademik kariyer için kalarak; karda, boranda, fırtınada, yağmurda uçmadan, uçma dersi vermenin garabetine artık son verilmeli.

Evet! Akademik çalışmada içerideki araştırma görevlilerine göre dışarıdan gelenlerin çok daha fazla dezavantajları var.

Sabır, azim ve kararlılıkla bu dezavantajları aşabilirlerse daha iyi çalışmalar yapacakları alandan geldikleri için kesin bir hakikat.

“Vasat bir doktora tezi eski kemiklerin yeni bir kabre taşımasından başka bir şey değildir.”

(J. Frank Dobie, ABD’li Akademisyen)

Akademide çalışan insanlar 3 T ile ifade edilen tespit-tenkit ve teklifin hakkını vererek yaptıkları çalışmalar sonucunda mutlaka yeni bir şeyler söyleyebilmeli.

Akademik alanda çalışanlar istifade ettikleri eski kemiklerden çözüm adına “kök hücreler” ya da bilgisayar diliyle yeni “kodlar” çıkarmalılar.

Doktora tezi kişinin dünyaya haykırdığı tamamen özgün hakikatler içermeli.

O teze bakan sadece onu görmeli.

Kişinin, kendine, çevresine, ülkesine, milletine katkılar sunmalı.

Aksi halde akademik çalışma, J. Frank Dobie’nin dediği gibi mezar kazıyıcılığından öteye geçemez.

Bu yaklaşıma inandığım için 1987 yılında başladığım çalışma hayatım ile 1988 yılında başladığım akademik yolculuğumun ikisinin de hakkını vererek birlikte yürütmeye çalıştım.

Şu an 36 yıllık saha tecrübem, iki lisans üzerine kurduğum yüksek lisans ve doktoram var.

Doktora tezimi de hem ilahiyat (kelam) hem de sağlık ve sosyal hizmet birikimimi değerlendirmek için sosyoloji üzerine kurmaya gayret ettim.

Alanımla ilgili ulaşabildiğim bütün hocalara ve çalışmalara müracaat ettim ve istifade etmeye çalıştım.

Tezimde bir taraftan kelam ilminin yenilenme çalışmaları başlığı altında İslam dininin başlangıcından günümüze yürüdüğü yolu anlamaya çalışırken diğer taraftan M. Şerefedddin Yaltkaya’nın “İctimai Kelam Projesi” başlığında son dönem kelam da yenilik arayışlarını irdeledim.

Cumhuriyeti kuran fikri alt yapısının teşekkül ettirildiği M. Şerefeddin Yaltkaya’nın da için de olduğu İslam Mecmuası kadrosunu anlamaya çalıştım.

Bu çaba ile asrı saadetten günümüze bir bağlantı kurarak sonuçta (3T) tespit, tenkit ve tespitimi yaptım.

Sabır, araştırma ve öğrenme azmi ve soğukkanlılık bu yolun üç vazgeçilmez yoldaşı olmalı.

The Subtleties of Academic Journey

I received undergraduate education in two different fields.

I graduated from Selçuk University Faculty of Theology between 1988-1993 and from the Institute of Health Education between 1993-1996.

Between 1997-2000, I completed my master’s degree in the field of History of Islamic Sects with the thesis of “The First Rationalists in the History of Islamic Thought: Mutezile”.

I started my doctoral education in theology department in 2004 and completed my thesis titled “INNOVATION SEEKING IN THE SCIENCE OF THEKLAM AND M. ŞEREFEDDIN YALTKAYA’S COMMUNITY KELAM PROJECT” in May 2023.

As for my experiences on the academic path…

I graduated from Konya Atatürk Health Vocational High School in 1987.

Our school, which is affiliated with the Ministry of Health, was a boarding school.

You had to have worked in the field for at least five (5) years in order to take the exam for the Institute of Health Education, which provides undergraduate education.

In my view, this rule should apply to all academic fields.

Anyone who has completed their undergraduate education should not be able to enter the Master’s and Doctorate programs without working in the field, experience and testing what they have studied.

This must be one of the biggest steps in the country’s education system.

Theory and practice should go hand in hand.

By staying in his hometown for an academic career; The monstrosity of teaching flying without flying in snow, gusts, storms and rain must be put to an end.

Yes! In academic study, outsiders have much more disadvantages than internal research assistants.

It is a definite truth as they come from the field where they can do better work if they can overcome these disadvantages with patience, perseverance and determination.

“A mediocre doctoral thesis is nothing more than old bones carrying a new tomb.”

(J. Frank Dobie, US Academic)

The people working in the academy should definitely be able to say something new as a result of their work by giving the right to the determination-criticism and proposal expressed with 3 Ts.

Those working in the academic field should deduce “stem cells” or new “codes” with computer language for the solution from the old bones they benefit from.

The doctoral thesis must contain completely original truths that one shouts out to the world.

He who looks at that thesis should only see it.

The person should contribute to himself, his environment, his country, his nation.

Otherwise, academic work cannot go beyond grave digging, as J. Frank Dobie said.

Because I believe in this approach, I tried to carry out my working life that I started in 1987 and my academic journey that I started in 1988, giving due credit to both.

At the moment, I have 36 years of field experience, a master’s and a doctorate that I established on two undergraduate degrees.

I tried to build my doctoral thesis on sociology in order to evaluate both my theology (theology) and health and social work experience.

I applied to all the professors and studies I could reach related to my field and tried to benefit from it.

In my thesis, on the one hand, I tried to understand the path that the religion of Islam has walked from its beginning to the present under the title of renewal studies of the science of kalam, on the other hand, I examined the search for innovation in the last period of theology under the title of “Communal Kalam Project” by M. Şerefedddin Yaltkaya.

I tried to understand the staff of the Islamic Journal, including M. Şerefeddin Yaltkaya, whose intellectual infrastructure that established the Republic was formed.

With this effort, I made a connection from the century of happiness to the present day and finally made my (3T) determination, criticism and determination.

Patience, determination to research and learn, and composure should be the three indispensable companions of this path.

(insaniyet.net te yayımlanmış yazımdır. )

Yorum Ekle