Akıl Etmez Misiniz?

İnsanı kâmil olmada kula yardımcı olacak en önemli unsurun “akıl” olduğunu düşünen Cemil Paslı bu konuda yeni bir eserine daha imza atmış bulunuyor.

Eser Giriş bölümünden sonra Mutezile Konusuna Giriş, İslam Tarihine Genel Bir Bakış ile Birinci Bölüm ve Mutezile’nin Görüşleri ile Mutezile Fırkası İçin Son Söz olan İkinci Bölümden oluşuyor.

 Etkileyici bir tasarıma sahip kitap kapağı ajans plato tarafından tasarlanmış.

Kuran-ı Kerim’de bizzat “akıl” kelimesi geçen 75 ayeti ve bu kavramla ilgili Hadis-i Şerifleri kitabına alan Paslı; sahabelerin de yaşamlarından örneklerle bu konuyu ele almış.

 İmam –ı Gazali ve Akıl, Said Nursi ve Akıl, Cemaleddin Afgani ve Akıl, Muhammed Abduh ve Akıl, “Doğu ve Batı Arasında İslam” Eseri Üzerinden Aliya İzzetbegoviç ve Akıl, Mehmet Akif Ersoy ve Akıl başlıkları altında; dini ve ilmi açıdan önemli şahsiyetlerin hayatı ve bu konudaki duruşlarına da yer vermiş.

image002-049.jpg

Hariciye Fırkasının ilk ortaya çıkış şeklini ve buna etkili olan sebepleri anlatmış. Mutezile’nin gelişmesiile  kendine has metod ve özelliklerine değinmiş.İslam aleminde ortaya çıkan ayrılıklar ve bunun neticesinde duran fetihlere değinmiş.

Ehli sünnet ile Hariciler arasındaki görüş farklılıklarına değinmiş. “El-menziletü beyne’l- Menzileteyn” nazariyesinin nasıl ortaya çığtığı anlatılmış.

İnsan; kainatı temsilen Rabbimizin yeryüzündeki halifesi.

İnsan dağların, semavatın, arzın yüklenmekten kaçındığı ‘emanetin’ sahibi. İnsan olumlu noktada melekleri geride bırakan, bırakabilen, olumsuz alanda da şeytanları geçen, geride bırakan derin bir muamma.

İnsanın dünyaya kainatın yaratıcısı tarafından halife ve muhatap olarak gönderilme sebebi ve hikmeti: “İyi insan, kamil insan, olgun insan, aslına, yaratıcısına mükemmel ayine” olması.

İnsan Yüce Yaratıcı tarafından Hz. Adem’e bütün isimlerin öğretilmesi sayesindedir ki bütün aleme üstün kılınmıştır.

Dolayısıyla insan denilince akla gelen ilk muhatap ‘akıl’ dır.

İnsan bütün yaratılanların en üstünü, en şereflisi olarak yaratılmıştır. Ve onun mahiyetinde melekleri geride bırakabilecek bir cevher, kabiliyet yerleştirilmiştir.

Yüce Allah insana kendinden bir ruh üflemiştir. Çünkü kemal ve cemal sahibi olan “alemlerin rabbi” kemal ve cemalini kulunun üzerinde görmek ve göstermek istedi.

image004-043.jpg

Bu ebedi yolculuğumuzun kısa tecrübe durağı olan dünyada bize en fazla rehberli edecek cihazımız aklımızdır.

Aklı bilmeden kendimizi, kendimizi bilmeden Rabbimizi tanımamız mümkün değildir.

Öyle ise haydi bismillah;

Başlıyoruz…

Selametle, ihsanla kalınız.

Kitap Hakkında

Yayın Tarihi: 2017

Yayınevi: Çimke Basımevi

Baskı Sayısı: 1.Baskı

Sayfa Sayısı: 175

Temin Adresi: Çimke Yayınları. Yeni Matbaacılar Sitesi 10453. Sk. No:25/Konya

Yazar Hakkında:

Cemil Paslı

(Serpil Yalçınkaya’nın 16 Ağustos 2017 tarihli Memleket Gazetesi’nde yayımlanan köşe yazısıdır.)

Yorum Ekle