Yirmi kuruşa din satmak…

Londra’daki camiye yeni bir imam gönderilmiş. İmam şehre gitmek için hep aynı otobüse biniyor ve çoğu zaman aynı şoföre rastlıyormuş. Bir gün, bilet alırken şoför 20 kuruş (İngilizcesi penny) fazla vermiş. İmam yanlışlığı, yerine oturup parasını sayınca fark etmiş. Kendi kendine düşünüyormuş; “20 kuruşu geri versem mi şoföre?” Ama içinden bir ses:

“Çok gülünç bir rakam ve şoförün umurunda değil. Otobüs şirketi çok para kazanıyor zaten. Sadece 20 kuruş onlara bir şey yapmaz.” demiş. Ve bu parayı saklayabilirim diye düşünmüş Allah’tan gelen bir hediye gibi. İneceği durağa gelince, imam kalkmış ve fikrini değiştirmiş, inmeden önce şoförün yanına gitmiş, 20 kuruşu geri vermiş ve: “Para üstünü fazla verdiniz!” demiş. Şoför gülümsemiş ve demiş ki: “Siz caminin yeni imamısınız değil mi? Aslında uzun zamandır İslam’ı öğrenmek için sizi caminizde ziyaret etmek istiyordum. Bilerek size fazla para verdim, nasıl tepki vereceğinizi görmek istedim!”

Otobüsten inerken imam artık bacaklarını hissetmiyormuş, yere yığılacakmış nerdeyse, bir direğe tutunmuş ve kendine gelmeye çalışmış, gözlerinden yaşlar dökülerek demiş ki: “Allah’ım az daha İslam’ı 20 kuruşa satıyordum!”

Twenty cents, to sell religion to …

Sent a new imam in a mosque in London. Imam to go to cities and often gets on the same bus driver had been found. One day, when drivers 20 cents a ticket (in English penny) has more. Imam bug, rather than sit down and count the money to have noticed. Self was thinking, “I give back 20 cents to the driver?” But a voice from inside: “It is ridiculous in a matter of numbers and driver. Bus company is gaining a lot of money already. I just do not do anything with them 20 cents.” demiş. And I can keep this money as a gift from God was thinking. Customers will come to a stop, the imam disappeared and changed his mind, went before the driver’s side, gave back 20 cents, and: “You have more money later!” demiş. Driver smiled and said: “You’re not the mosque’s new imam? Fact for a long time to learn Islam mosque, you want to visit you. I gave you more money, how they will react, I wanted to see you!”

While imams off the bus in the legs did not feel, going almost in a heap, to hold a pole and was trying to come to their eyes, their ages effusively said: “Islam Allah’ım less than 20 cents was sold!”

Yorum Ekle