Salih amel için saç ayağı

İblisin en büyük oyunlarından birisi mümini ağacın içerisinde yoğunlaştırıp ormanı görmesini engellemek, ya da sürekli ormana dikkate vererek ağacın ihmal etmesini sağlamaktır.

Rabbim bu konuda biz kullarını şöyle uyarır: ‘’(Buna rağmen) birbirinizi öldürüyor ve içinizden bazılarını yurtlarından sürüyor, onlara karşı günah ve zulüm işlemek için aranızda işbirliği yapıyorsunuz. Onları sürgüne göndermeniz yasaklandığı halde sürgüne gönderiyorsunuz. Sonra size esir olarak geldikleri takdirde fidye alış-verişi yaparak kendilerini kurtarıyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Oysa içinizden böyle yapanların cezası dünya hayatında perişanlıktan başka bir şey değildir. Onlar kıyamet günü de en ağır azaba çarpılacaklardır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.’’ Bakara,2/85

Yine Fethi Yeken Türkçeye ‘Çalışmanın Elifbası’ veya ‘Çalışmanın ABC’si’ şeklinde tercüme edilen kitabında ; ‘’İslam’ ın birkaç hükmünü ele alıp, vitrine koyan, sloganlaştıran, bayraklaştıran hareketler çok hızla yayılır, ilerler. Ama asla maksada vasıl olamazlar. İslam’ı bütün ilkeleriyle ele alan yaşayan ve yaşatan hareketler yavaş ilerlerler ama kesinlikle maksada vasıl olurlar’’ der.

Dinimizde bir amelin Salih amel olması 3 şarta bağlıdır:

1.Düşünce özgürlüğü

2.Adalet

3.İstişare

Bunlar birbirini gerektiren, birbirini kuvvetlendiren, birbirine destek veren, biri diğeri olmadan olmayan 3 temel zaruri gerekliliktir.

Bu gün tüm İslam dünyasının üzerinde hassasiyetle durması gereken 3 temel mesele bunlardır.

Müslüman re-aksiyoner değil, aksiyonerdir.

Onun hareketine temel esas Kur’an ve Sünneti bizzat yaşayarak ortaya koymuş olan Peygamberimizin sünnetidir.

Peygamberimize görevi M.610 yılında verildiğinde ve 13 yıllık zihinsel hazırlıkla oluşturduğu 1500 kişilik kadrosuyla M.622 yılında Medine’de devletini kurduğunda , dünyada 2 süper devlet ve 2 büyük din vardı.

Kostantinapolis(Doğu) ve Roma’da(Batı) tarihin en kadim devletlerinden Bizans İmparatorluğu , İran’da Perslerin mirasçısı 200 yıllık devlet Sasani İmparatorluğu.

Bunların devlet yönetim şekilleri,  ibadet mekanları, mali sistemleri , kültür politikaları kısaca asırların aşan bir tecrübeyle yoğrulmuş gelenekleri vardı. Hristiyanlık, Mecusilik, Yahudilik, Hinduizm, Budizm gibi dinler vardı.

Peygamberimiz Allah’ın emriyle (Peygamber) keyfine göre konuşmaz. O ancak kendisine vahyolunanı söyler (söylediği her şey vahye dayanır). Necm, 53/4) hiçbir devleti, dini, geleneği taklit etmedi.

Zira o son peygamberdi,  Kurân-ı Kerim kıyamete kadar devam edecek son rehber kitabımızdı.

Peygamberimiz Kur’an-ı Kerim’in rehberliğinde tüm dünya devletlerini, gelenekleri, dinleri, usulleri formatlayarak asr-ı saadeti netice veren YENİ BİR SİSTEM kurdu.

Konuyu açacak misal : Peygamberimiz devletini 622 yılında Yesrip’ te kurulduğunda Kostantinapolis’te (İstanbul’da) Ayasofya çoktan yapılmıştı. İmparator Justinianos (527-565) tarafından dönemin iki önemli mimarı olan Miletos’lu (Milet) İsidoros ile Tralles’li (Aydın) Anthemios’a yaptırılmıştır. Tarihçi Prokopios’un aktardığına göre, 23 Şubat 532 yılında başlayan inşa, 5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmış ve kilise 27 Aralık 537 yılında törenle ibadete açılmıştır. Kaynaklarda, Ayasofya’nın açılış günü İmparator Justinianos’un, mabedin içine girip, “Tanrım bana böyle bir ibadet yeri yapabilme fırsatı sağladığın için şükürler olsun” dedikten sonra, Kudüs’teki Hz. Süleyman Mabedi’ni kastederek “Ey Süleyman seni geçtim” diye bağırdığı geçer.

Yine Sasanilerin hakim olduğu İran’da muhteşem yapılı Mecusi mabedleri vardı. Kudüs’te Süleyman Mabedi vardı.

Ama Peygamberimiz bunların hiçbirini TAKLİT etmedi.

Onlar gibi kubbeli, onlar gibi gösterişli sütunlu, onlar gibi yüksek merdivenlerle girilen, mermerlere bezenmiş ihtişamlı bir yapı yapmadı.

Yapamaz mıydı?

O sistemin özüne ‘Bedeel İslam_ı gariben,feseyeudu garibe,tuba lil-gureba=İslam garip başladı,garip devam edecek,ne mutlu o gariplere’ anlayışını yerleştirmişti.

Format atma, yeni bir sistem kurma  konumuzu direk ilgilendirdiği, bu günümüze direk ışık tuttuğu için  için, Medine’de ki mescidin yapılışı hakkında kısaca bilgi verelim :


‘Sevgili Peygamberimiz, devesinin çöktüğü yerde mescit olmasını istedi. Böylece devenin çöktüğü hurma ambarı Sehl ve Süheyl adlı iki kardeşten 10 miskal altına satın alınmış ve engebeli olan arazi düzeltildikten sonra mescidin ilk temeli atılmıştır.

Mescidin temeli taştan yapılmış, duvarları killi topraktan yapılan kerpiçlerle örülmüştür. Bir adam boyundan yükseklikte duvar ile kuşatılan ilk mescit, üstü açık bir şekilde inşa edilmiştir. Peygamberimiz, mescidin inşaatında bizzat çalışmış ve inşaata rehberlik etmiştir.

Ortalama 7 ay süren mescidin inşaatı, 623 yılının Şevval(Nisan) ayında bitmiştir. İslam Medeniyetinin kalbi bu mescit olmuş ve tüm zamanlara muhtaç oldukları kanı bu yürek pompalamıştır.

Kansızlık yaşamaya başladığımızda veya oksijenimiz yetersiz geldiğinde yapmamız gereken anjiyo ile tıkanan damarları açmak olmalıdır.

Her birimiz sağımıza solumuza bakmadan Kur’an ve Sünnet tezgahında, seccade üzerinde gözyaşlarının yardımıyla anjiyomuzu gerçekleştirip sünnete ulaşma konusunda damarlarımızda bulunan tüm tıkanıklıkları açmak, darlıkları genişletmek zorundayız.

Şahsi, ailevi, resmi, topluma dair tüm işlerimizde düşünce özgürlüğü, adalet ve istişareyle hareket etmek zorundayız.

Bu, tam iman eden, bütün iman eden, dinin bir kısmını değil tümünü yaşamaya çalışan iman kadar amel-i Salih için de çaba sarf eden her müslümanın mecburiyetidir.

Yorum Ekle