Nefislerinizin fücur tarafını öldürün(kurban edin ki), takva tarafınız gelişsin.

İnsanı meleklerden ayıran ve halifelik makamına çıkaran bir ‘nefse’ sahip olup imtihana tabi tutulmasıdır.

Peki nefis tam olarak nedir?

İnsanda nefsin yaratılış hikayesi Rabbimiz tarafından şöyle anlatılır:

‘’Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene, sonra da ona iyilik(takva) ve kötülük(fücur) kabiliyeti ilham edene and olsun ki, muhakkak (isyan ve günah(fücur) kirlerinden) temizlenen nefis kurtulmuştur. Onu (isyan ve günahla(fücur)) kötülüğe gömen ise mahvolmuştur.’’ Şems, 91/7-10

O halde Rabbinin yarattığı temizlikle O’na dönmek isteyen her kula düşen görev; Nefsini tövbe istiğfar ile fücurdan uzak tutup, dua ve tevekkülle kazandığı takva suyuyla yıkayıp beslemektir. Fücuru bulaştırarak nefsini kirlettiğinde ise derhal tövbe ve istiğfarla temizlemektir.

İslam’da ibadetlerle yerine getirdiğimiz semboller kişinin hayat yolculuğundaki trafik işaretleri gibidir. Abdestin, namazın, orucun, haccın ve diğer tüm sembollerle ifa ettiğimiz ibadetlerin yolumuza ışık tutan bir yönü vardır. Bu sembollerdeki hikmet ve manalar yazmakla bitmez.

Allah rızası için ifa ettiğimiz kurban ibadetinde yerine getirdiğimiz sembollerde sonsuz/sınırsız anlamlar taşır gönül dünyamıza.

İnsandaki kan dökme, öldürme programının en masum şekli olan kurban ifa edilirken insan nefsinin fücur tarafını kurban etmesi manası hissettirilir.

Nefsi bir tarla gibi düşünün. Zararlı otlardan temizleyin ki faydalı bitkiler yeşersin ve gelişsin.

Rabbim bu manayı en güzel şekilde Hz. Musa ve kavmi İsrailoğulları üzerinden bize bildirdi:

Musa da kavmine : «Ey milletim! Cidden buzağıyı (İlâh) edinmenizle kendinize zulmettiniz.

Derhal (her kusurdan pak ve yüce olan) Yaradanınıza tevbe edin; (nefsinizin kötü arzularını kesin de Allah yolunda) kendinizi öldürün.

Bu, Yaradanınız katında sizin için daha hayırlıdır,» demişti.

Bunun üzerine (Allah) tevbenizi kabul buyurmuştu.

Şüphesiz ki O, O’dur tevbeleri çokça kabul eden, O’dur çokça merhamette bulunan.

Bakara,2/54

‘’Muhakkak ki biz, sana Kevser’i (iyilik, bereket, mutluluk, güzellik gibi bol nimet) verdik.

O halde, (buna şükür olarak) namaz kıl ve kurban kes.’’ Kevser, 108/1,2

Ne mutlu kestiği kurbanıyla birlikte nefsinde birikmiş tüm fücur kalıntıları kesip atan bahtiyarlara.

Aşk olsun, kurbanıyla Rabbine daha da yaklaşan müminlere.

Kurban bayramı hepimizi Rabbimize yaklaştırsın inşaallah.

Yorum Ekle