Kur’an Kerim Okuma Üzerine Notlar

Kur’an’ı Kerim mümin için büyük kâinat kitabından gelen sinyallerin manalarını akıl ve kalbine tam anlamıyla çeviren/indiren 7/24 açık ve çevrimiçi olmamız gereken bir modemdir.

Kur’an-ı Kerim Kâinat’tan istifademiz için çözümlerken dört temel ünite içerisinde konuları aktarır.

Bu üniteler:

  1. Tevhid: Allah’ın varlığı, birliği, meleklerin varlığı, kader/kaza.
  2. Ahiret: Haşir, sırat, mahşer, hesap, cennet/cehennem.
  3. Nübüvvet: Peygamberler ve kıssaları.
  4. Adalet ve ibadet: İmanın hayata nasıl aktarılacağına dair salihat/hasenat önerileri

Bu dört ünite konuları anlatılırken Kur’an-ı Kerim misallerini kainattan seçerek bizim iç âlemimiz ve dış alemimizi nasıl anlayacağımızı ve anlamlandıracağımızı öğretilir.

Peygamberlerin örnekliğinde somutlaşan önce küçük bir kainat olan kendimizi(zübde-i alem), sonra büyük insan olan alemi anlama çabası için; her insan 7/24 Kur’an-ı Kerim modemi üzerinden Allah Teala ile çevrimiçi olmak zorundadır.

Bu çevrimiçi olmanın tek yolu Kur’an-ı Kerim’in 6236 ayetinin neden bahsettiğinden asgari düzeyde kendimize yetecek kadar haberdar olmaktan geçiyor.

Bunun için her mümin en az 3 farklı mealden Kur’an-ı Kerim’i baştan sona okumalı, tefsir ve hadis kitaplarıyla(sönmez neşriyatın bastırdığı 12 ciltlik Sahih-i Müslim’i tavsiye ederim) okumalarını zenginleştirmeli; gerekirse ehline sorarak her daim ihtiyacı olan modemi hakkında genel bir fikre sahip olmalıdır.

Her gün sabah namazından sonra zihnin en sakin ve dinç halinde dört sayfa önce mealini sonra Arapçasını olmak şekliyle Kur’an-ı Kerim okunmasını tecrübelerime dayanarak öneriyorum. Acele etmeden tefekkür, taakkul, tedebbür, tezekkür ve teemmülle.

Her ayetin kâinatta neye işaret ettiği, neye karşılık geldiği hususunda kafa yormak, araştırmalar yapmak, ehliyle istişare etmek.

Hz. Mevlana, Kur’an-ı Kerim’in Hakk’ın kelamı olduğunu ana ve babasından işitmekle yetinenlerin ona gafletle sarılacaklarını; böyle kimselerin nazarında Kur’an’ın şekil ve lafızdan ibaret telakki edileceğini ifade eder. O, Kur’an’ı Kerim’i yüzünden okumakla iktifa edip, ondan gıdalanmayı Hz. Mevlana bir fırın ekmeği ağzında çiğneyip atarak doymak isteyen insana benzetir. O’na göre Kur’an’ın manasına yöneliş kademeli olmalıdır. Bu yöneliş ilk zamanlarda pek o kadar hoş görünmez, sonraları tadına varılır. Suret/şekil ise bunun aksidir, önce latif görünür.(Mevlana, Fihi Ma Fih, çev. Ahmed Avni Konuk, 2013, 78)

Kur’an-ı Kerim okunurken en önemli hususlardan birisi de sureler içerisinde anlatılan konuların paragraflar halinde bir bağlam içerisinde ifade edilmesidir.

Okurken dikkatle bakan gözler bir konunun başladığı ayeti, bittiği ayeti hemen fark edecektir.

Bir metni okurken cümlelerin paragraf başları ve bağlamı içerisinde anlamaya çalışma metodumuzu Kur’an-ı Kerim okurken de uygulamamız gerekiyor.

Başlangıç ve bitiş ayetleriyle paragraftan çıkarıp bir ayeti tek başına değerlendirmek okuyucuyu farklı yorumlara götürebilir.

Misal vermek gerekirse;  En’am suresinin 6/122-127 ayetleri bir paragraftır ve paragrafın konu başlığı için “hidayet/dalalet”  diyebiliriz.

Siz bu paragrafı tümüyle, birlikte değerlendirmeyip, içerisinden sadece bir ayete yoğunlaşırsanız anlamı tam manasıyla kavramakta zorlanabilirsiniz.

İşin ehli bir dostuma Kur’an-ı Kerim’in bu konularını paragraf girintisi ve paragraf başlıklarını belirten bir meal çalışması yapması konusunda tavsiye de bulundum.

Kur’an-ı Kerim okunmadan/anlaşılmadan hiçbir iş tamam olmaz dostlar.

Ve bütün kitaplar tek bir kitabın anlaşılması için okunur.

O kitap ta Kur’an-ı Kerim’dir.

Mümin bir bal arısı gibidir.

Okuduğu kitaplar, sohbetini dinlediği insanlar birer çiçektir.

Mümin çiçeklerden aldığı nektarlarla, özlerle kendi kovanına çekilip Kur’an-ı Kerim çıtası üzerine özgün balını işlemelidir.

Sonra da o balı önce Rabbinin, sonra insanların dikkatine ve hizmetine sunmalıdır.

“Biz Kur’an’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur’an, ancak zararını artırır.” İsra, 17/82.

Rabbim okuyan/okuyacak kardeşlerimi Kur’an-ı Kerim’den şifa ve rahmet hissesi her geçen günde artan gayretli, hamiyetli, bahtiyar kullarından eylesin. Amin.

Yorum Ekle