Kan vermek farz-ı kifayedir/ Giving blood is obligatory.

İslam 5 şeyi korur: Can, mal, nesil(namus), akıl, din.

Bu 5 temel değerden en önde geleni “can” dır.

Asıl vatan cennetten imtihan için gönderildiğimiz dünyada Rabbimiz “ecel” vaktiyle “kalemleri bırak” emrini vermeden önce imtihan salonunu terk etmek yasaktır.

Bu nedenle intihar, başkasını öldürmek gibi büyük günahlar arasında sayılmıştır:

“Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah, ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” Nisa, 4/93.

Bir nefsi öldürmek te bütün insanlığı öldürmek olarak değerlendirilmiştir:

““Kim bir canı, başka bir cana ya da yeryüzünde fesat çıkarmasına karşılık olmaksızın öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur.” Maide, 5/32.

Aynı ayette bir insanın yaşatılmasının bütün insanlığı yaşatmak olarak değerlendirmiş Yüce Allah (c.c.): “Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa sanki bütün insanların hayatını kurtarmış olur.” Maide, 5/32.

Peki bir insanı yaşatmak nasıl olabilir?

Bu soruya bir kitap olacak kadar uzun cevap verilebilir.

Ancak biz konunun bir tarafını ele alacağız yazımızda.

Ruh insan bedeninde meskun olduğu için yaşaması bedenin sağlık ve sıhhatine bağlı.

Bedenin kronik rahatsızlıklarında ve ani gelişen kazalara başlı travmalarda tedavi için en gerekli ve alternatifi olmayan ihtiyaçlardan birisi, en birincisi kandır.

Yani sağlık sisteminin insanları hastalıkların tedavisinde veya acil gelişen travmalarla oluşan rahatsızlıkta en çok ihtiyaç duyduğu taze kandır.

Bu ihtiyaç olan taze kan üretilemediği için tek temin yolu kan bağışıdır.

Bu sebeple insanlığı yaşatmaya çalışan sağlık kadrosunun elinde yeterli miktarda kan stokunu temin etmek Müslümanların bir kısmı üzerine kuvvetle farzdır.

Yeterli miktarda Müslüman bu vazifeyi yaptığında diğerlerinin üzerinden bu sorumluluk kalkar.

Kan temin edilemediği için bir Müslüman tedavi edilemez ve sırf bu sebeple vefat ederse bütün Müslümanlar o ölümden sorumludur.

İslam’da topluma yönelik ameller (salihat/şeair), kişinin nefsine ait ibadetlerden (hasenat) daima öncelikli ve üstündür.

Ortada Müslümanları ilgilendiren zaruri bir iş olduğunda neme lazım anlayışı ile  oradan şıvışıp gitmek imana zarar verir:

“Mü’minler ancak, Allah’a ve Resulü’ne gönülden inanmış kimselerdir. Onlar o peygamber ile birlikte toplumu ilgilendiren bir işle meşgulken ondan izin istemedikçe bırakıp gitmezler. (Resulüm!) Şu senden izin isteyenler, hakikaten Allah’a ve peygamberine iman etmiş kimselerdir. Öyle ise, bazı işleri için senden izin istediklerinde, sen de onlardan uygun gördüğüne izin ver. Onlar için Allah’tan bağış dile! Muhakkak ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Ey inananlar!) Peygamberin (sizi) çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın (saygıyla davetine koşun ve size izin verinceye kadar yanından ayrılmayın). Allah, arkadaşlarını siper ederek gizlice peygamberin yanından sıvışanları iyi bilir. Onun emrini çiğneyenler, ya başlarına bir bela gelmesinden ya da acıklı bir azaba uğramasından korkmalıdırlar.   ” Nur, 24/62,63.

Farzı kifaye olması kan vermenin sorumluluk tarafıdır.

Fazilet tarafı sorumluluk tarafından daha önemli ve daha kıymetlidir.

Rabbim gerçek iyilik ve huzurun vatanı cennete ulaşmanın yolunu şöyle anlatır:

“(Allah yolunda) sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilendir” Al-i İmran, 3/92.

Bir mümini yaşatmaya, dolayısıyla bütün insanlığı yaşatmaya vesile olacak hayat suyu dediğimiz kan infakı Allah katında çok kıymetlidir.

Peki bu ibadetin en güzel şekli nasıldır?

Erkelerin 3 ayda, kadınların 4 ayda bir kendilerine en yakın Kızılay Kan Merkezine uğrayıp kan bağışında bulunmalarıdır.

Bu bağış hem onlar üzerindeki farzı kifaye sorumluluğunu düşürecek, hem de en değerli infak karşılığında dünya ve ahiretlerine büyük iyilik ve takva olarak yansıyacaktır.

1988 yılında Kan Merkezinde Sağlık Memuru olarak çalıştım ve orada kan ihtiyacı olan insanların yaşadıkları çaresizlikleri gördüm.

Sadece Kızılay’a 40 bağış yaptım. Çalıştığım bütün kurumlarda kan bağışı kampanyaları yaptım.

Yüzlerce, binlerce insanın duasına karıştım hamd olsun.

Birini kısaca anlatmak isterim.

2018 yılında kalabalık bir yemekte yanımda oturan bir Müslüman beni dikkatli gözlerle süzüyor, bir şeyler söyleyecek söyleyemiyordu.

Kendisine döndüm “sen bana bir şeyler söyleyeceksin, söyleyemiyorsun, söyle “ dedim.

Çekinerek “Senin ismin Cemil’mi?” dedi.

Evet cevabı alınca anlattı.

O uzun uzun anlattı hikayeyi ben kısaca özetleyeyim.

Kendisi emekli olmuş olan din görevlisi abimizin 1988 yılında kan kanseri(lösemi) tedavisi gören babasına kan merkezinde çalışırken çok yardımcı olmuşum.

Babasının kan grubu negatif(-) olup az bulunan olduğundan çok zorlanmış ve ben ona çok yardımcı olmuşum.

Bana ne dedi biliyor musunuz dostlar?

“Ben size 1988’den bu güne günde 5 vakit dua ediyorum ve ölene kadar da edeceğim inşaallah.”

Bundan daha büyük kazanç ve sermaye olabilir mi?

Kan bağışı, kampanya veya o imam abime yardımı ben imanın bir gereği ve üzerime vazife olan far-ı kifaye görevimi yerine getirmek için yapıyorum.

Ve tüm Müslümanları bu büyük hayra davet ediyorum.

Kendi rızası için sağlığınızdan yaptığınız infaka karşılık Rabbim size daha sağlıklı bir vücut hediye edeceğinden en küçük bir şüpheniz olmasın.

60 yaşına kadar her erkek 3 ayda bir, her kadın 4 ayda bir kan verebiliyor, 60 yaşından sonra yılda bir kez kan bağışına devam edebiliyor.

Haydi! Doktorlar sizden artık alamayız diyene kadar bu güzelliğe devam edelim.

Dolsun taşsın Kızılay’ımızın kan stokları ve dünyaya kan pompalayalım.

152. Kuruluş yılını kutladığımız Kızıl Hilalimize destek olalım.

Beyaz üzerinde rengini şehit kanından alan kızıl hilal dünyanın her köşesinde görünsün.

Haydi!, Hemen!, Şimdi!

Doğru Kızılay kan merkezine.

Kan verin, 3 kişiye can olun, onların ve sevdiklerinin dualarına karışın ve Kızılay ormanında 1 dikili ağacınız olsun, haydi!

Giving blood is obligatory.

Islam protects 5 things: life, property, generation (honor), reason, religion.

The most prominent of these 5 core values is “soul”.

It is forbidden to leave the exam room before our Lord orders “leave the pens” at the time of “death” in the world where we are sent for the test of the homeland paradise.

For this reason, suicide is among the major sins, such as killing someone else:

“Whoever deliberately kills a believer, his punishment is hell in which he will remain eternal. Allah wrathed him, cursed him and prepared a great punishment for him. ” Nisa, 4/93.

Killing a soul(suicide) is also considered to be killing all humanity:

“Whoever kills a soul without being opposed to another soul or mischief on earth would be like killing all people.” Maide, 5/32.

In the same verse, Almighty Allah (c.c.), who regarded the survival of a person as keeping all humanity alive:

“Whoever saves a man’s life as if he saved all people’s lives.” Maide, 5/32.

So how can it be to keep a person alive?

This question can be answered long enough to be a book.

However, we will consider one side of the issue in our article.

Since the soul is built into the human body, its life depends on the health and well-being of the body.

One of the most necessary and non-alternative needs for treatment is chronic blood, in the chronic diseases of the body and traumas caused by sudden accidents.

In other words, it is the fresh blood that the health system needs most in the treatment of diseases or in emergencies caused by emerging traumas.

Since this fresh blood cannot be produced, the only supply is blood donation.

For this reason, it is strongly obligatory for some of the Muslims to provide sufficient blood stock in the hands of the healthcare staff who are trying to keep humanity alive.

When enough Muslims do this duty, this responsibility over the others.

Since a blood cannot be obtained, a Muslim cannot be cured, and if she/he dies for this reason, all Muslims are responsible for that death.

The deeds (salihat / şeair) for the society in Islam are always prioritized and superior to the worship (hasenat) belonging to one’s ego.

When there is an indispensable job that concerns Muslims, it is harmful to believe that it is necessary to be swamped with the understanding of humidity:

“Believers are people who believe in Allah and His Messenger. While they are busy with a business that concerns the society with that prophet, they do not leave without asking permission. (Prophet!) Those who ask for permission from you are truly believers in Allah and his prophet. If so, when they ask you for permission for some of your work, let them see you as appropriate. Forgive God for them! Surely Allah is Forgiving, Merciful. (O believers!) Do not hold the Prophet’s (you) call like you call each other (run with respect and do not leave until you give permission). Allah knows well those who sneak up near the prophet by guarding his friends. Those who violate his command should be afraid that they will either suffer trouble or suffer a painful punishment. ”Nur, 24 / 62.63.

It is the responsibility of donating blood if it is feminine

The virtue side is more important and more valuable by responsibility.

My Lord describes the way to reach heaven, the homeland of true goodness and peace:

“Unless you spend on what you love (in the way of Allah), you will never achieve true goodness. Whatever you spend, Allah knows him well ”Al-i İmran, 3/92.

The blood flow, which we call life water, which will be instrumental in keeping a believer alive, and thus keeping all humanity alive, is very precious for Allah.

So what is the most beautiful form of this worship?

It is the fact that men go to the nearest Red Crescent Blood Center and donate blood every 3 months and women every 4 months.

It is the fact that men go to the nearest Red Crescent Blood Center and donate blood every 3 months and women every 4 months.

This donation will not only reduce the responsibility of fate over them, but will also be reflected in the world and hereafter as great favor and piety in exchange for the most valuable accompaniment.

I worked as a Health Officer in the Blood Center in 1988 and I saw the helplessness of people who needed blood there.

I made 40 donations only to Kızılay. I made blood donation campaigns in all institutions I worked for.

Praise be to the prayer of hundreds and thousands of people.

I would like to describe someone briefly.

A Muslim sitting next to me at a crowded dinner in 2018, filtered me with cautious eyes, could not say anything.

I turned to his and said, “You will tell me something, you cannot say it, say it.”

Feel free to say, “Is your name Cemil?” said.

Yes, he said when he got the answer.

Let me briefly summarize the story he told.

I helped the father of our retired religious officer, who was treated with blood cancer (leukemia) in 1988, while working in the blood center.

Since his father’s blood group was negative (-), he had a hard time and I helped him a lot.

You know what he said to me guys?

“I pray to you 5 times a day from 1988 to this day and I will do it until I die.”

Could there be greater earnings and capital than this?

I donate blood, campaign or help to that imam and my brother to fulfill my duty as a requirement of faith and my duty.

And I invite all Muslims to this great good.

You should not have the slightest suspicion that my Lord will present you a healthier body in return for your own health, for your sake.

Up to the age of 60, every man can donate blood every 3 months, every woman every 4 months, and continue donating blood once a year after the age of 60.

Lets! Let’s continue this beauty until the doctors say we can no longer take it from you.

Let’s fill it, let’s pump blood stocks of our Red Crescent and the world.

152. Let us support our Red Crescent, where we celebrate the founding year.

Let the red crescent, which takes its color from the blood of martyrs on white, appear in every corner of the world.

Come on !, Immediately !, Now!

Right to the Red Crescent blood center.

Give blood, live 3 people, mingle with their prayers and loved ones, and have 1 planted tree in the Red Crescent forest, come on!

Yorum Ekle