İman/İnkâr Psikolojisi ve Anne

İnsan, anne karnından itibaren etiğiyle kemiğiyle ve ruh dünyasıyla anne tarafından yoğrulan en değerli varlık.

Bakara 233, Lokman 14, Ahkaf 15 ve Talak 6. Ayetlerde annelerin bebeklerini en az 24 ay emzirmelerinin Allah Teala tarafından emredilmesi, farz kılınması bu yoğurmanın zaruretini ortaya koyuyor.

Ecdadımız bu farzın ifasında anne devreye giremediği durumlar için Irzahane (Süt annelik) Vakıflarını devreye koyarak bebeklerim mutlaka anne sütü almalarını sağlamıştır.

Zira anne en 24 ay bebeğine sadece dünyanın en kıymetli, yeri doldurulamaz gıdası olan sütünü değil; ayı zamanda sevgiyi, şefkati, merhameti, muhabbeti, meveddeti ve özgüveni aşılıyor.

Bir fidan olan bebekte aşılanan bu çekirdekler bir ömrün koordinatlarını belirliyor.

0-3 yaşta yaşanan anne yoksunluğu çocuğun fiziki ve ruhsal dünyasına “oral fiksasyon” dediğimiz telafisi tamamen mümkün olmayan kalıcı hasarlara yol açıyor.

Bağımlılıktan, gelişme geriliğine, zekâ gelişiminden psikolojik problemlerine sebebiyet veriyor “oral fiksasyon” sendromu.

Belki de en büyük zararı kişinin inanç dünyasında oluşturduğu tahribat.

Çocuk ilk olarak inanmayı, güvenmeyi, sığınmayı, sekinet bulmayı, bağlanmayı anne ile tecrübe eder.

Çocuğun anne ile yaşadığı bir kopma, ayrılma, terk edilme, şiddet görme, dengesiz hareketler ruh dünyasında kalıcı boşluklar oluşturur.

İlkler çok önemlidir, gömleğin ilk düğmesi yanlış düğmelenirse arkası yanlış devam eder.

Peygamberimiz bir gün ashabı ile yürürken yol kenarında bir kadının kendisinden biraz uzaklaşmış çocuğuna seslendiğini işitti.

Kadın çocuğa, “gel çocuğum sana hurma vereceğim” dedi.

Peygamberimiz durdu, ashap durdu, hep birlikte anne ve çocuğunu izlemeye başladılar.

Çocuk küçük adımlarla annesinin yanına gitti, annesi de çantasından çıkardığı hurmayı verdi.

Peygamberimiz ashabına dönerek;

“Eğer anne çocuğuna vaat ettiği hurmayı vermeseydi çocuğuna ilk yalanı, aldatmayı, kandırmayı öğretecekti” dedi.

Çocuk ve ailenin içerisinde kadının önemini Peygamberimiz, “kime iyilik edeyim ey Allah’ın Elçisi?” diye soran sahabesine tam üç kez “annene, annene, annene” cevabını vererek net bir şekilde göstermiştir.

Anneyle inanmayı, güvenmeyi, sevgiyi, saygıyı öğrenen çocuk daha sonra büyüdükçe çevresine uygulamaya başlar ve bu uyarlama Rabbi Teala’ya kadar gider.

Kısaca; insanın eşya ile ilişkisinin temelleri anne ile atılır.

Bu hakikati yaşadığım bir vakıa ile yakından gördüm.

Eşime mutfak eşyalarını yardım ederken çay bardağını tezgâha düşürdüm ama kırılmadı.

Eşim yüksekten düştüğü halde kırılmayan cam bardağın mutlaka kırılması inancını en kararlı şekliyle ifade ederek sağlam bardağı kırdı.

Bu inancı annesinden erken dönemde almış ve kesindi.

O bardak kırılmalıydı.

Bu olay iman ve inkâr psikolojisinin temel taşları bu olay üzerinden de ne kadar derine atıldığına işaret ediyor.

Bediüzzaman Said Nursi, annenin bu önemine, insanın birinci ve en değerli muallimi olduğu hakikatine şu cümlelerle dikkat çeker:

“Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir. Bu münasebetle, ben kendi şahsımda katî ve daima hissettiğim bu mânâyı beyan ediyorum:

Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi, merhum validemden aldığım telkinat ve manevi derslerdir ki, o dersler fıtratımda, adeta maddî vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Demek, bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma merhum validemin ders ve telkinâtını, şimdi bu seksen yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdek-i esasiye müşahede ediyorum.”

Sağlıklı birey, huzurlu toplum için mutlu aile ve ailenin de merkezinde yer alan annenin değeri, konumu, emeği, mesaisi, çocuk psikolojisindeki etkisi üzerinden; ateizm, deizm, agnostisizm tartışmalarına daha yakından ve derinlikli bakmanın gerçeğe ulaşma konusunda önemli olduğunu düşünüyorum.

(insaniyet.net sitesinde yayınlanan yazımdır.)

The Psychology of Faith/Denial and the Mother
The human being is the most valuable being that has been kneaded by the mother with its flesh, bones and spirit world from the mother's womb.

The fact that mothers are ordered to breastfeed their babies for at least 24 months in the verses reveals the necessity of this kneading (Baqara 233, Lokman 14, Ahkaf 15 and Talak 6).

Because the mother does not only give milk, which is the most valuable food in the world, to her baby at 24 months; At the same time, love, compassion, mercy, affection, enthusiasm and self-confidence are instilled.

These seeds grafted on a baby, a sapling, determine the coordinates of a lifetime.

Mother deprivation at the age of 0-3 causes a disruption (oral fixation) in the physical and spiritual world of the child and causes permanent damage that cannot be completely compensated.

This syndrome experienced by the baby causes many problems from addiction to developmental delay, from mental development to psychological problems.

Perhaps the greatest harm is the destruction that a person causes in the world of belief.

The child first experiences believing, trusting, sheltering, finding tranquility and attachment with the mother.

The separation, separation, abandonment, violence and unbalanced movements that the child experiences with the mother create permanent gaps in the spiritual world.

One day, while the Prophet was walking with his companions, he heard a woman calling out to his child, who was a little distant from him.

The woman said to the child, "Come, my child, I will give you dates."

Our Prophet stopped, his companions stopped, and they all started to watch the mother and her child.

The boy went to his mother with small steps, and his mother gave him the date he had taken out of his bag.

Our Prophet;

He said, "If the mother had not given the date promised to her child, she would have been recorded as a liar" (Muslim, Sahih, 107).

Who Should I Do Good To?

It is because of the mother's effort for the child that our Prophet asked, "Who should I do good to, O Messenger of Allah?" He replied three times to his Companions: "To your mother, to your mother, to your mother". (Abu Dawud – Adab, 5139)
The child, who learns to believe, trust, love and respect with his mother, starts to apply it to his environment as he grows up, an adaptation develops in his soul and this development extends to himself, his environment and his creator. He becomes a sure believer.

Briefly; The foundations of man's relationship with things are laid with the mother.

I saw this truth up close with a case that I lived.

While helping my wife in the kitchen, I dropped the tea glass on the counter, but it did not break.

My wife, on the other hand, believed that the glass cup, which did not break even though it fell from a height, must be broken, so she took the solid glass and broke it.

This belief must have come from his mother early on. And according to this belief, that glass should be broken.

This incident points to how deep the psychological foundations are laid.

Man's Most Influential Teacher Is His Valide

Bediuzzaman Said Nursi draws attention to the importance of the mother and the fact that man is the first and most valuable teacher with the following sentences:

“Yes, man's first master and influential teacher is his mother. In this connection, I am expressing this meaning that I have always felt in my own person: Although I have learned lessons from eighty thousand people in my life these eighty years, I am sure that the most fundamental and unshakable advice and spirituality I received from my deceased mother, as if she were always renewing her lesson for me. These are the lessons that have settled in my nature, almost like seeds in my material body. I see exactly how my other courses are built on those cores. So, I see the lessons and suggestions of my deceased mother to my soul and disposition when I was one year old, to the core of the great truths that I saw at this eighty-year-old." (Lem'alar, 202).

We need to focus more on the mother's value, position, labor, overtime, and its effect on child psychology. This view will lead us to the root causes of our religious (atheism, deism, agnosticism) and social problems, and will not leave it here and offer fundamental solutions.

I mean that the mother is at the center of a healthy individual, happy family and peaceful society.
(This is my article published on insaniyet.net.)

Yorum Ekle