Hukuk-u İbad/Hukuk-u Allah

Bir işin İslam’a uygun olması için üç şartı sağlaması gerekir:

1.Adalet

2.Düşünce Özgürlüğü

3.İstişare

Adaletin tesisi için işlerimizin özgür bir ortamda, ehil olan insanlara danışılarak yürütülmesi gerekmektedir.

Amellerin salih olması konusundaki bu üç şart dışında önemli bir konu da öncelikler meselesidir.

İslam, hukuk-u ibâdı (yaratılmışların hakları), hukuk-u Allah’tan (Allah’a yönelik ibadet ve vazifeler) önde tutar.

Kelam kitaplarında salih amel şöyle tarif edilmiştir:

“Amel-i salih; hukuk-u ibâda tecavüz etmemekle birlikte hukuk-u Allah’ı hakkıyla ifa etmekten ibarettir.”

Bu önceliği kavramlarla daha net ifade etmek açısından hukuk-u ibâda yönelik amellere salihat, hukuk-u Allah’a yönelik amellere hasenat denilmiştir.

Salihate götürmeyen hasenat ise kıymetsiz addedilmiştir. Fahşa ve münkerden alıkoymayan namaz, namaz olarak kabul edilmemiştir.

Fakir, yetim ve miskine yardımcı olmayan namaz ehli için “yazıklar olsun onlara” tabiri kullanılmıştır.

O halde imtihan için indirildiğimiz dünya yolculuğunu bir yola benzetirsek;

Hukuk-u ibâdı temsil eden salihatler, yol alırken uymamız gereken kuralları,

Hukuk-u Allah’ı temsil eden hasenatlar ise; aldığımız yolun hesabını, alacağımız yolun planını, kısaca amellerimizi ifade etmektedir.

Eğer dünya imtihanını bir spor karşılaşmasına benzetirsek;

Hukuk-u ibâd, sahada yapılan maça,

Hukuk-u Allah ise hazırlıklarımıza ve antrenmanlara  denk gelir.

Sahaya yansımayan, galibiyete dönüşmeyen antrenmanlar kıymetsizdir.

çünkü Allah bizi yarattığı kullarla imtihan ediyor.

Önce yarattıklarının haklarını önemsiyor, önceliyor, tavsiye ediyor.

“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” Nahl, 16/90.

( insaniyet.net sitesinde yayımlanmış yazımdır.)

In order for a job to be suitable for Islam, it must meet three conditions:

1. Justice

2. Freedom of Thought

3. Consultation

In order to establish justice, our work must be carried out in a free environment, in consultation with competent people.

Apart from these three conditions for good deeds, another important issue is the issue of priorities.

Islam prioritizes law-u ibad (rights of creatures) over law-u Allah (worship and duties towards Allah).

In the books of kalam, good deeds are described as follows:

“Amel-i righteous; It does not violate the law of worship, but it consists of performing the law of Allah properly.”

In order to express this priority with concepts more clearly, the deeds towards the law of worship are called righteousness, and the deeds towards the law of Allah are called hasenat.

The hasenat that does not lead to righteousness is deemed worthless. The prayer that does not prevent from sin and sin is not accepted as a prayer.

The phrase "shame on them" is used for the people of prayer who do not help the poor, orphans and the needy.

So, if we liken the world journey we were sent down for the test to a road;

The righteous, who represent the law of worship, the rules we have to follow while we are on the way,

The hasenats representing the Law-u Allah are; It expresses the account of the path we have taken, the plan of the path we will take, in short, our deeds.

If we compare the world test to a sports match;

Law of worship, the match made on the field,

The Law of God corresponds to our preparations and training.

Training that does not reflect on the field and does not turn into a victory is worthless.

because Allah tests us with the servants He created.

First, it cares about the rights of its creations, prioritizes and recommends.

“Verily, Allah commands justice, goodness, helping relatives, and forbids ugly deeds, evil and oppression. He counsels you so that you ponder.” Nahl, 16/90.

(This is my article published on insaniyet.net.)

Yorum Ekle