HELAL LOKMA=HELAL KAZANÇ

En yüce makam olan kulluğun en başta gelen sorumluluğu ;

iman ve onun somut tezahürü olan ameli salihtir.

Ameli Salih ise ; Hukuk-u İbada (yaratılmışların hakları)

tecavüz etmemekle birlikte ,

hukuk-u ALLAH’ı hakkıyla yerine getirmekten ibarettir.

Demek ki önce hukuk-u ibad geliyor.

Yani önce zarar verme.

Sonra faydalı işler yap.

Helal lokma=Helal kazanç

Müslümanın üzerinde en çok titremesi gereken konu.

Boğazımdan geçen lokma helal mi ?

Kazancım meşru mu ?

Bu anlamda İslam’ın sosyal hayata yönelik mesajlarıyla bize

Bildirilen  farzlar, namazdan , zekattan , oruçtan , hactan kısaca

Tüm şahsi ibadetlerden daha önemli ve önceliklidir.

Bir işveren işçisinin alnının teri soğumadan HAKKINI vermesi

Konusunda namazdan daha fazla hassasiyet göstermelidir.

Çünkü namaz hukukullah , işçinin hakkı hukuku ibaddır.

Komşu haklarına oruçtan daha fazla ehemmiyet verilmelidir.

Mümin mümine 72 saatten fazla küs duramaz.72 saat dolduğu

Anda her ikisi içinde haram saniyeler , dakikalar başlamıştır.

Hiçbir mümin diğer mümin insan için ‘’Ben onu sevmiyorum’’

Diyemez. Dediği anda mesuldür imanını tehlikeye sokar. Çünkü

Allah Resulü kesin konuşmuştur: ’’İman etmedikçe cennete gidemezsiniz,

Birbiriniz sevmedikçe iman etmiş olmazsınız.’’

Yahudiliği ve Hıristiyanlığı tabiilerinin fazla yorum yapmaları tahrif etti dostlar.

Bu hastalık biz Müslümanlara da bulaştı. Çok yorum yapıyoruz. Bizim için

Sınırları kalın çizgilerle çizilmiş bir çok konuda arkamıza yaslanıp

çok rahat yorumlar yapıyoruz.

Oysa Allah bizi özellikle Kuranında yüzlerce kez İsrailoğulları üzerinden uyarıyor.

‘’Bize bir inek kes ‘’ diyor. Bu kadar. Bul bir inek kes.

Soru , soru , soru , yorum , yorum , yorum. Sonuç.

Neredeyse o ineği kesemeyeceklerdi.

Bizler de çoğu zaman yaptığımız yorum

Kısaca ‘’din nasihat=samimiyet’’

Samimi olacağız ve lokmamızın helal olması

İçin başta yaratılmışların hakları olmak üzere

Farkında , şuurlu bir hayat yaşacağız.

Cemil Meriç;’’Kurnazlıklar yordu bizi yarenler,

Saf olalım’’ der.

Gerçekten saf olalım. Biz saf olalım, lokmamız saf

Olsun , kazancımız saf ve temiz olsun.

Çünkü ‘’Allah temizleri ve temizlenenleri sever.’’

DİB bu Ramazan ayı için ‘helal lokma-helal kazanç’

Konusunu seçti.Bu güzel tercihten dolayı DİB tebrik ediyor,

Vaiz ve vaizelerimizden daha fazla sosyal hayata dokunan

Misallerle konuyu halkımıza aktarmaları dilek ve ümidimi

sizlerle paylaşmak istiyorum.

Yorum Ekle