Etrafımız imtihan olduğumuz ‘’şey’’lerle dolu.

And  olsun ki, sizi bir şeyle -korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve (alın teri) ürünlerinden -eksiltmekle imtihan edeceğiz.

Sabr edenleri müjdele ! (Bakara,2/155)

Dünya şey lerden ibaret.

Hakiki mahiyeti bilen insan için etrafındaki tüm yaratılmışlar  Yaratıcı dikkate alındığında sadece ‘’şey’’

İmtihan için yaratılmış geçici , süreli , kararsız bir gölge hükmünde eşya.

İhlas suresinde Rabbimiz ‘’De ki O Allah tek dir’’  İhlas,112/1 ayetiyle her şeyin tek bir İlaha işaret ettiğini ifade eder bizlere.

Kasas suresinde de bu konuyla ilgili konuşur Rabbim bizlerle; ‘’Allah ile beraber başka bir ilâha kulluk etme ! O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O’nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O’nundur ve kesinlikle O’na döndürüleceksiniz !’’ Kasas,28/88

Gölgeler dünyasında bir film setinde bizden Rabbimizin ya da nefis ve şeytanımızın senaryosunu yazdığı filmi icra ediyoruz sanki.

Filmin sonunda emanet verilen bedenimiz, etrafımızdaki tüm şeyler ,yani ruhumuz dışındaki her şey yok edilecek ve yeni bir aleme geçiş yapacağız.

Kendimizi,ailemizi,çevremizi,çocuklarımızı ve tüm dünyayı basit ve zayıf gölgeler olarak görmeden gerçek huzur ve mutluluğa ulaşamayız.

Bu gün 19. Yüzyıl Pozitivizm ve Materyalizm artığı fikirleri istismar eden vahşi kapitalizm ve hedonizm insanlığı kasıp kavuruyor.

Tüketim çılgınlığı,marka bağımlılığı dünküyle yarışan fantezik yaşam arayışları insanlığı ahseni takvimden aslından,özünden çıkarıyor Kuran’ın ifadesiyle hayvandan daha aşağıya (bel hüm adal) sürüklüyor.(Gerçek şu ki, Biz, cehennem için, kalpleri olup da gerçeği kavrayamayan, gözleri olup da göremeyen, kulakları olup da işitemeyen görünmez varlıklardan ve insanlardan çok canlar ayırmışızdır. Hayvan sürüsü gibidir bunlar; hayır hayır, doğru yolu kavramakta onlardan da aşağı:Körcesine dalıp gitmiş olanlar işte böyleleridir.Araf suresi , 7/179)

İnsanlığa deva olması gereken biz Müslümanlar ise ; Batı ve Batı’nın Medeniyet iddiasıyla sunduğu bu fantezik hayata aykırı bir durumla Kuran ve Sünneti çağımıza konuşturup alternatif koymaları gerekirken maalesef birçok konuda körü körüne taklide devam ediyoruz.

Kainatın bir beden olarak düşündüğümüzde onun ruhu Kuran’dır.

Kuran kainata ve dünyaya hakim olduğu oranda canlanacak, yaşayanlara can katacaktır.

O halde Kuran’ın ilk muhatapları olan biz Müslümanlar titreyip,silkinip kendimize dönmemiz gerekiyor.

Bu gün herkes Fatiha suresinden yeniden Kuran’ı okuyarak hayatını gözden geçirmeli.

Kuranı okudukça şeyler dünyasının bize manalarını aktarıp geçen kısa  film sahnelerini olduğunu göreceğiz.

Yorum Ekle